Nieuw Huwelijksvermogensrecht 2018 voor Advocaten

Het huwelijksvermogensrecht beïnvloedt vele rechtsverhoudingen. Denk aan schuldeiserposities, de relatie met de fiscus, borgstellingen, koopovereenkomsten en wat te denken van faillissement. En dan hebben we het nog niet gehad over de interne relatie. Nog niet heel lang geleden, in 2012, werd het huwelijksvermogensrecht reeds gewijzigd. Onlangs, op 28 maart jongstleden, heeft de Eerste Kamer met 38 tegen 37 stemmen weer besloten het huwelijksvermogensrecht te wijzigen en wel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Deze wijziging zal ingaan op 1 januari 2018. In de stoomcursus nieuw huwelijksvermogensrecht zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Toelichting

De volgende vragen worden tijdens deze stoomcursus op een praktijkgerichte wijze beantwoord:

 • Wat is de omvang van de nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap?
 • Hoe loopt het in het nieuwe stelsel af met oude eenvoudige gemeenschappen van samenwoners en hoe kunt u dit voorkomen?
 • Welke correctie vindt er plaats met betrekking tot het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen?
 • Waarom zijn er in het nieuwe systeem meer privé-schuldeisers?
 • Welke soorten huwelijkse voorwaarden zijn er? Een beperkte gemeenschap, een Amsterdams verrekenbeding, of kiezen we voor maatwerk op grond van de algehele huwelijksvermogensrechtelijke contractsvrijheid?
 • Mag ik in de toekomst (na 2018) ook nog kiezen voor een ‘ouderwetse’ gemeenschap van goederen?

En wat nog meer?

 • Kan ik huwelijkse voorwaarden onbeperkt wijzigen?
 • Hoe werkt art. 1:87 BW?
 • Hoe ga ik om met een niet uitgevoerd verrekenbeding?
 • Mogen voorwaardelijke huwelijkse voorwaarden?
 • Hoe kan ik een uitsluitingsclausule doorbreken?
 • Wat is een insluitingsclausule?
 • Wie is de bestuursbevoegde echtgenoot?
 • Hoeveel verschillende ‘gemeenschap van goederen’ zijn er?
 • Verschil in (toekomstige) gevolgen tussen privé-schulden en gemeenschapsschulden
 • Het nieuwe overnamerecht
 • Overgangsrecht
 • Zaaksvervanging
 • Enzovoorts, enzovoorts.

U bent in één dag niet alleen volledig op de hoogte van het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht, maar ook van de actuele ontwikkelingen in het huidige huwelijksvermogensrecht. Kortom, niet alleen vernieuwen en actualiseren, maar ook opfrissen.

Docenten

Prof. mr. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols, hoogleraar bij  het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en als vennoot verbonden aan ScholsBurgerhartSchols.

Prof. mr. dr. F.W.J.M. (Freek) Schols, hoogleraar bij het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en de University of Curaçao en als vennoot verbonden aan ScholsBurgerhartSchols.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor advocaten, juristen en andere professionals die in hun werk met vragen over het huwelijksvermogensrecht te maken krijgen.

Praktische informatie

Deze cursus zal op donderdag 23 november 2017 van 11.15 – 17.45 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden. De kosten bedragen € 525 (incl. cursusmateriaal).

Permanente opleiding

5nova

5 PO-NOvA/RvR studiepunten. Desgewenst kunnen KNB studipeunten worden aangevraagd.