Cursus

Medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en behandeling van klachten en geschillen in de gezondheidszorg: nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak

Ook de rechter laat zich niet onbetuigd.  Een recent arrest van de Hoge Raad over de medische toetsingsnorm en causaliteit (kansschade) verdient nadere aandacht, evenals  uitspraken van de civiele rechter over de aansprakelijkheid voor medische hulpzaken (zoals de PIP-borstimplantaten). Hetzelfde geldt voor  beslissingen  van de tuchtrechter over de verantwoordelijkheden bij (mede)behandeling, hoofdbehandelaarschap, etc.

Doelstelling

In deze cursus komen de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en in de rechtspraak (civielrechtelijk, tuchtrechtelijk, mogelijk ook geschilleninstanties) aan de orde die van belang zijn voor de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van zorginstellingen en zorgverleners.  Waar mogelijk en nuttig worden de verschillende nieuwe regels en rechtspraak mede  in onderlinge samenhang bezien, met aanreiking van handvatten voor de praktijk.

Docenten

  • Mr.dr. Rankie ten Hoopen (tevens cursusleider), Universiteit Maastricht/Boels Zanders Advocaten,
  • Mr. Bram Jansen, Jansen & Van Gaal Advocaten, Wychen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor: advocaten die medische letselschade zaken en/of  medische tuchtzaken en klachten- en geschillenprocedures behandelen; advocaten die anderszins werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg; ziekenhuizen en andere zorginstellingen; zorgverleners, in het bijzonderartsen;  juristen werkzaam bij rechtsbijstands- of aansprakelijkheidsverzekeraars; andere betrokkenen of geïnteresseerden.

Cursusdatum en –tijd

Donderdag 29 juni 2017 van 13.15 – 17.45 uur.

Cursusprijs

€ 425,-

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten POA

4 PO-NOvA studiepunten