Cursus

Jeugdstrafrecht

Tijdens deze cursus  worden de recente regelgeving, jurisprudentie en beleidsontwikkelingen op het terrein van het jeugd(straf)procesrecht en het adolescentenstrafrecht besproken.
In deze cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • de recente stand van zaken rondom de Salduz problematiek
  • eerste ervaringen met het adolescentenstrafrecht
  • ZSM (direkte afdoening door het OM)
  • nieuwe wetgeving en jurisprudentie jeugdstrafrecht
  • nieuwe ontwikkelingen vanuit het OM
  • uiteraard wordt het programma aangepast als ontwikkelingen ten tijde van de cursusdagen zelf daartoe aanleiding geven

Cursusleider

Mw.Mr. J. Serrarens, advocaat te Maastricht

Docenten

Mr.Dr. J.A.C. Bartels, raadsheer Hof Den Haag
Mw.Mr. F. Oehlen, advocaat te Beek
Mr. C.P. Dronkers, coördinerend officier Jeugd en Jongeren en lid van de Commissie Jeugd van het Openbaar Ministerie

Doelgroep

Advocaten en andere juridische rechtshulpverleners.

Praktische informatie

De cursus wordt op donderdag 7 december 2017 van 13.15 – 17.45 uur gehouden in hotel de l’Empereur (tov NS Station) te Maastricht. De cursuskosten bedragen € 425. Indien u ook aan de cursus Civiel jeugdrecht deelneemt bedragen de cursuskosten € 750.

Permanente opleiding

4po

4 PO-NOvA/RvR studiepunten