Cursus

Jaaroverzicht Arbeidsrecht 2017

Alles wat u moet weten over ontwikkelingen in de Rechtspraak van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie, wetgeving en literatuur.

Vele jaren heeft Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus  zijn inmiddels traditie geworden jaaroverzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht gedoceerd. Vanwege zijn ministerschap zal Mr.Dr. S. Jellinghaus hem vervangen. Tijdens deze cursus worden de ontwikkelingen op het arbeidsrecht in 2017 op een overzichtelijke en direct toepasbare wijze gepresenteerd.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval behandeld:
- Gevolgen Regeerakkoord en het anticiperen daarop
- Actuele rechtspraak, waaronder ontwikkelingen rondom de voorwaardelijke ontbinding en pre-pack.
- Tendensen rondom de Wwz, waaronder transitievergoeding, langdurige arbeidsongeschiktheid en herplaatsingsplicht.
- Ontwikkelingen Wet dba
 - Normalisering
- Privacy

Verder alles wat nog verder ter tafel komt
 

Docent

Mr.Dr. S. Jellinghaus, advocaat bij de Voort Advocaten|Mediatiors te Tilburg, tevens universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Doelgroep

Advocaten, rechtshulpverleners, juridische adviseurs, bedrijfsjuristen. leden rechtelijke macht, P & O functionarissen en andere arbeidsrecht-juristen.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op maandag 11 december 2017 van 13.15 – 17.45 uur in hotel de l’Empereur (tov NS station) in Maastricht. De cursuskosten bedragen € 425. In combinatie met de cursus Het Ambtenarenrecht in 2017 bedragen de cursuskosten € 750.

Permanente opleiding

4po

4 PO-NOvA-studiepunten / 4 MfN studiepunten aangevraagd