Cursus

Het jaaroverzicht arbeidsrecht 2019

In dit jaaroverzicht worden de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht besproken.  Naast een terugblik op de actuele rechtspraak wordt met name ook aandacht besteed aan de vele nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Te behandelen onderwerpen:

  •  Actuele rechtspraak
  • Wet Arbeidsmarkt in balans (Wba)     
  • Ontwikkelingen Wet dba
  • Normalisering                                           

Verder alles wat nog verder ter tafel komt. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Aan de hand daarvan kan het programma worden aangepast.

Docent

Mr.Dr. S.F.H Jellinghaus, advocaat/partner bij De Voort en universitair docent aan Tilburg University.

Doelgroep

Advocaten, rechtshulpverleners, juridische adviseurs, bedrijfsjuristen. leden rechtelijke macht, P&O functionarissen en andere arbeidsrecht-juristen, mediators.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op maandag 9 december 2019 van 12.45 – 17.15 uur uur in hotel de l’Empereur (tov NS station) in Maastricht.

Cursuskosten

De cursuskosten bedragen € 425. In combinatie met de cursus Het ambtenarenrecht in 2019 bedragen de cursuskosten € 750. Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen dan ontvangt u € 20 korting op de cursusprijs.

Permanente opleiding

4 po nova

4 PO-NOvA-studiepunten, MFN studiepunten worden aangevraagd.