Cursus

Het Ambtenarenrecht in 2017

Jaarlijks verzorgen we een actualiteitenmiddag waarin de voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in het ambtenarenrecht worden besproken. Ingegaan wordt op de ontwikkelingen in de rechtspraak, het cao-overleg en de wetgeving.

Toelichting

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • ontwikkelingen in verband met WWZ die voor ambtenarenrecht van belang (kunnen) zijn
  • stand van zaken wetsontwerp over ambtelijke status  en mogelijke nieuwe ontwikkelingen op dit vlak voortvloeiend uit regeerakkoord
  • de wet normering topinkomens: voorstellen tot aanpassing van de wet en rechtspraak over de WNT
  • bestuursprocesrecht en Awb kan een afzonderlijk onderdeel

Overzicht van belangrijkste rechtspraak in 2017 over:

  • aanstelling (tijdelijke en vaste aanstellingen)
  • ontslagrecht, waaronder disciplinair ontslag
  • reorganisatie, rechtspositioneel en medezeggenschap
  • ziekte en reïntegratie
  • disciplinaire maatregelen

Docenten

Mr. L.C.J. Sprengers, advocaat te Utrecht, tot 2012 hoogleraar Arbeidsverhoudingen bij de overheid
Mr.Drs. M.L.M. van de Laar, advocaat bij CAPRA advocaten te Maastricht

Doelgroep

Arbeidsjuristen zoals advocaten, P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners en rechters

Praktische informatie

Deze cursus zal op maandag 4 december 2017 van 13.15 – 17.45 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden. De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal). In combinatie met de cursus Jaaroverzicht Arbeidsrecht 2017 bedragen de cursuskosten € 750.

Permanente opleiding

4po

4 PO-NOvA studiepunten