Cursus

De WWZ: de Hoge Raad komt (net) op stoom en dan is er alweer een WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

In 2018 liet de Hoge Raad een respectabel aantal beschikkingen over de Wwz het licht zien. Over de ontslaggronden, over loondoorbetaling bij een ontslag op staande voet, over een gedeeltelijke transitievergoeding, en ook over werkgeverstoezeggingen en over informatieverstrekking over arbeidsongeschiktheid in kort geding.  En in november 2018 bood minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer een nieuw wetsvoorstel, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, aan, met daarin maar liefst 7 grondige wijzigingen van het arbeidsrecht (de i-grond naast de gronden a tot en met h in art. 7:669 lid 3 BW , de transitievergoeding voor ouderen, de proeftijd, het concurrentiebeding, bepaalde tijdcontracten, oproepcontracten, payrolling (en de WW).

De betekenis van beide ontwikkelingen voor de arbeidsrechtpraktijk komen in deze cursus aan de orde.

 

Docenten

  • Mr. J.J.M de Laat, kantonrechter te Utrecht
  • Mr. L.C.J. Sprengers, advocaat te Utrecht, scientific council sectie arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 

Doelgroep

Arbeidsjuristen zoals advocaten, P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners en rechters.

Datum & locatie

  • donderdag 16 mei 2019 van 12.45 – 17.15 uur
  • hotel l’Empereur in Maastricht

Cursusprijs

€425

Studiepunten

pao-mfn

4 PO-NOvA/MfN