Cursus

Civiel Jeugdrecht: Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer

Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer
Bestuurlijke en verdragsrechtelijke grondslagen van het kinderbeschermingsrecht en hoe die in de praktijk te benutten.

Toelichting

Een grondige toch overzichtelijke handleiding in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en hoe deze rechtspraak in de Nederlandse rechtspraktijk doorwerkt of zou moeten doorwerken. De cursus bevat instructie over de toetsingscriteria voor de rechtvaardiging van een kinderbeschermingsmaatregel, over de uit de Europese rechtspraak voortvloeiende procedurele vereisten en over de nieuwe regels van het Europees Hof over het bewijsrecht in kinderbeschermingszaken. Er wordt tevens stilgestaan bij de bestuursrechtelijke aspecten van het kinderbeschermingsrecht. Deze algemene beginselen zijn relevant voor alle uithuisplaatsingsmaatregelen en dus ook voor machtigingen gesloten jeugdzorg. De relevantie voor het cursusmateriaal voor gesloten jeugdzorg wordt telkens per onderdeel aangestipt. Bij deze cursus gaat een speciaal voor dit doel ontwikkelde cursusboek, een samenstelling van Europeesrechtelijk en nationale rechtspraak, met tekst en uitleg.

Doelgroep

Een verdiepingscursus voor advocaten die in de praktijk van het kinderbeschermingsrecht hun gereedschapskist voor het maken van processtukken en voeren van procedures willen uitbreiden. (Naast advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.)

Praktische informatie

De cursus wordt op donderdag 30 november van 13.15 – 17.45 uur gehouden in hotel de l’Empereur (tov NS Station) te Maastricht. De cursuskosten bedragen € 425. Indien u ook aan de cursus Jeugdstrafrecht deelneemt bedragen de cursuskosten € 750.

Permanente opleiding

4po

4 PO-NOvA/RvR studiepunten