Cursus

Actuele ontwikkelingen Migratie- en vreemdelingenrecht

Aan de hand van recente jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk komen actuele ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Actuele ontwikkelingen regulier
  • Actualiteiten asiel
  • Actualiteiten bewaring en terugkeer van vreemdelingen en de Terugkeerregeling
  • De meest actuele onderwerpen zullen tijdens de cursus besproken worden en wordt het programma aangepast als ontwikkelingen ten tijde van de cursus zelf daartoe aanleiding geven.

Cursusleider

Mw. Mr. E. Van der Linden, universitair docent staats- en bestuursrecht van de Universiteit Maastricht

Docenten

  • Mw.Mr. G.N. Cornelisse, universitair docent aan de Vrij Universiteit te Amsterdam
  • Mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam
  • Mr. M. Wijngaarden, advocaat bij Prakken d’Oliveira te Amsterdam

Doelgroep

Advocaten, rechtshulpverleners, leden van de rechterlijke macht, medewerkers van het Ministerie van Justitie, andere ministeries, gemeenten en andere belangstellenden.

Cursusdatum en -tijd

Dinsdag 4 april 2017 van 13.15 – 17.45 uur

Cursusprijs

€ 425,-

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS Station) in Maastricht.

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten POA 4

4 PO-NOvA studiepunten