Cursus

Actualiteiten straf(proces)recht 2019

Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen in het straf(proces)recht besproken. Centraal staat nieuwe wetgeving en rechtspraak. Wat zijn de eerste ervaringen met recente wetgeving  in de praktijk? Welke Nederlandse regelgeving zal binnenkort worden ingevoerd? Dit overzicht beslaat zowel het materiële strafrecht als het strafprocesrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de verdediging.

Daarnaast is er aandacht voor de toenemende invloed van Europese rechtspraak.  Hoe gaat de nederlandse en Europese praktijk om met de Richtlijn toegang tot een raadsman? Voorts aandacht voor de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, de Richtlijnen Recht op aanwezigheid en onschuldspresumptie en Recht op Informatie, alsmede de omzetting in de Nederlandse rechtsorde van de nieuwe Richtlijn Recht op gefinancierde rechtsbijstand en de Richtlijn becsherming jeudige verdachten.

Docenten

  • Prof.Mr. A.H. Klip (tevens cursusleider), hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht
  • Mr. J. Boksem, strafrechtadvocaat bij Anker & Ankers advocaten te Leeuwarden

Doelgroep

(Strafrecht)advocaten (o.a. leden NVSa) en overige juristen werkzaam op het terrein van het strafrecht.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op maandag 16 december 2019 van 12.45 – 17.15 uur. De cursuskosten bedragen € 425.  Voor leden van de NVSa € 400.

Permanente opleiding

po4

4 PO-NOvA studiepunten