Cursus

Actualiteiten Straf (Proces) Recht

Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen in het straf(proces)recht besproken. Centraal staat nieuwe wetgeving en rechtspraak. Wat zijn de eerste ervaringen met recente wetgeving  in de praktijk? Welke Nederlandse regelgeving zal binnenkort worden ingevoerd? Dit overzicht beslaat zowel het materiële strafrecht als het strafprocesrecht.

Met welke plannen moet rekening worden gehouden, zoals de Richtlijn toegang tot een raadsman? Daarnaast zal recente jurisprudentie van Hoge Raad, Europees Hof voor de             Rechten van de Mens, alsmede die van het Hof van Justitie worden besproken. Voorts aandacht voor de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, de nieuwe Richtlijnen Recht op aanwezigheid en onschuldspresumptie en Recht op gefinancierde rechtsbijstand.

Docenten

Prof.Mr. A.H. Klip (tevens cursusleider), hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht                                       .

Mr. J. Boksem, strafrechtadvocaat bij Anker & Ankers advocaten te Leeuwarden

Doelgroep

(Strafrecht)advocaten (o.a. leden NVSa) en overige juristen werkzaam op het terrein van het strafrecht.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op maandag 18 december 2017 van 13.15 – 17.45  uur. De cursuskosten bedragen € 425.  Voor leden van de NVSa € 400.

Permanente opleiding

4po

4 PO-NOvA-studiepunten