Cursus

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht 2017: Gevolgen WWZ voor sociale zekerheid

Rondom de WW er spelen vragen rondom het ontslag en verwijtbare werkloosheid en ontslag en de fictieve opzegtermijn, prepensioen en de plicht om passende arbeid te behouden en te aanvaarden.Uiiteraard zal eerst en vooral worden bezien wat de gevolgen zijn van de nadere regelgeving (nieuwe besluiten en beleidsregels UWV) ingevolge de WWZ .

De cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring hebben met het arbeidsrecht en die in de praktijk regelmatig tegen sociale zekerheidsvraagstuken aanlopen en zich verder op dit onderdeel willen verdiepen. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Docent

  • Mr. P. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, tevens is hij bestuurslid NISZ en auteur van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) – deel Werkloosheid.

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Cursusdatum en -tijd

Donderdag 22 juni 2017 van 13.15 – 17.45 uur.

Cursusprijs

€425,-

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten POA 4

4 PO-NOvA studiepunten.