Cursus

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht 2017

Voor een ieder die werkzaam is op het gebied van de ruimtelijke ordening is een gedegen kennis van  de Wro,  de Wabo en de Awb en de gevolgen van die wetten voor de (rechts)praktijk, van groot belang. In deze cursus worden de belangrijkste elementen van de wetten  behandeld. De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen de docenten en cursisten.

 

*** VOL - INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK ***

 

 

 

Docenten

  • Prof.Mr. P.J.J. van Buuren, rechter in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, disciplinegroep Staats- en bestuursrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid, Universiteit Utrecht.

    .

    Prof. Mr.

  • A.G.A. Nijmeijer, hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht,  Radboud Universiteit Nijmegen. Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij de ministeries van V&W, VROM, LNV, provincies en gemeenten, stedenbouwkundige en planologische adviesbureaus, juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht.

Cursusdatum en -tijd

Vrijdag 8 december 2017 van 10.15 – 16.45 uur.

Cursusprijs

€ 525,- (incl. lunch en cursusmateriaal).

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

5po

5 PO-NOvA studiepunten.