Cursus

Actualiteiten personen- en familierecht 2019

De vereiste 10 PFR studiepunten in twee dagen halen! 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft het aantal permanente educatiepunten op 10 punten per jaar gesteld voor de personen- en familierecht advocaat. Deze cursus voorziet in die eis.  

Het personen- en familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsterrein volgen elkaar snel op. Ben je nog goed op de hoogte? Onze docenten houden de nieuwe regelgeving, recente jurisprudentie en ontwikkelingen voor je bij en presenteren die op overzichtelijke wijze in deze compacte tweedaagse cursus.

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan het relatievermogensrecht, alimentatierekenen inclusief het nieuwe wetsvoorstel partneralimentatie, de ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging, mede vanuit Europees perpectief.

Dag 1 - donderdag 14 november 2019

Actualiteiten relatievermogensrecht

  • gemeenschap van goederen
  • huwelijkse voorwaarden
  • het verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden
  • het verrekenbeding in samenlevingscontracten

De samenlevers komen overigens ook aan bod bij het eerste onderwerp van de (eenvoudige) gemeenschap, want voor hen geldt hierbij dezelfde problematiek als bij de huwelijksgemeenschap.

Door: Mr. L. Zonnenberg, advocaat bij Banning Advocaten te ’s Hertogenbosch, tevens raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en Den Haag

Dag 2 - donderdag 21 november 2019

"Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging, mede vanuit Europees perpectief"

Door: Mw.prof.mr. C. Forder, bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat te Amsterdam
-    proportionaliteit van kinderbeschermingsmaatregelen
-    De Europeesrechtelijk eis dat ouders voldoende betrokken worden bij de besluitvorming;
-    Contactbeperkende maatregelen aan het EVRM getoetst.

- - - - -

"Alimentatierekenen, inclusief het nieuwe wetsvoorstel partneralimentatie"

Door: Mr.dr. F. Fernhout, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en tevens advocaat

Cursusleider: Mw.mr. E. Ramakers, universitair docent Universiteit Maastricht en tevens advocaat

Docenten

Mr. L. Zonnenberg
Mw.prof.mr. C. Forder
Mr. F. Fernhout

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerde juristen.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op donderdag 14 en 21 november 2019 van 11.15 – 17.15 uur.

Cursuskosten

Deze bedragen € 795 of € 450 per cursusdag. Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen ontvangt u € 40 korting (of € 20 per cursusdag).

Studiepunten

10 po nova

Permanente opleiding: 10 PO-NOvA (KNB en MfN studiepunten worden aangevraagd)