Cursus

Actualiteiten Personen- en Familierecht

De vereiste 10 PFR studiepunten in twee dagen halen! 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft het aantal permanente educatiepunten op  10 punten per jaar gesteld voor de personen- en familierecht advocaat.  Deze cursus voorziet in die eis.  

Het personen- en familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsterrein volgen elkaar snel op. Ben je nog goed op de hoogte? Onze docenten houden de nieuwe regelgeving, recente jurisprudentie en ontwikkelingen voor je bij en presenteren die op overzichtelijke wijze in deze compacte tweedaagse cursus.

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van huwelijksvermogensrecht, scheidingsrecht, alimentatierecht,  gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

Programma

Dinsdag 20 november 2018

11.15-12.55 uur
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
De beperkte gemeenschap van goederen en de gevolgen voor de echtscheidingspraktijk.

Mr. L. Zonnenberg

12.55 – 13.45 uur
lunch

13.45 – 15.25 uur
Ontwikkelingen in het familierecht: gezag en omgang. Onder andere de maatwerkbeslissing gezag: uitgekleed  gezag of een geschikte pasvorm voor voortgezet gezamenlijk gezag?
Mw.prof.mr. S. Rutten en mw.mr. E. Ramakers

15.25 – 15.40 uur
pauze

15.40 – 17.30 uur
Vechtscheidingen: de rol en mogelijkheden van de (gezins)advocaat in complexe scheidingssituaties.
Mr. F. Oelmeijer

- - - 

Dinsdag 27 november 2018

11.15 – 14.30 uur
Relevante aspecten van curatele, bewind en mentorschap en WSNP voor de familiepraktijk.
Mw.Mr. E. Driessen

12.45 – 13.30 uur
lunch

14.30 – 14.45 uur
pauze

14.45  – 17.30 uur
Ontwikkelingen in het familierecht: alimentatie en meerouderschap.
Mr.dr. F. Fernhout

16.00 – 16.15 uur
pauze
 

Docenten

  • Mw.mr. E. Ramakers (cursusleider), universitair docent Universiteit Maastricht en tevens advocaat.
  • Mw.Prof.Mr. S. Rutten, hoogerlaar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.
  • Mr.dr. F. Fernhout, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en tevens advocaat.
  • Mw.mr. E. Driessen,  senior rechter, teamvoorzitter van  team Toezicht, rechtbank  Limburg.
  • Mr. F. Oelmeijer, vice president/teamvoorzitter team familie en jeugd Rechtbank Limburg.
  • Mr. L. Zonnenberg, advocaat bij Banning Advocaten te ’s Hertogenbosch, tevens raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en Den Haag.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerde juristen.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op dinsdag 20 en 27 november 2018 van 11.15 – 17.30 uur.
De cursuskosten bedragen € 795 of  € 450 per cursusdag.

Permanente opleiding

po10

10 PO-NOvA, 10 MfN, KNB studiepunten worden aangevraagd.