Cursus

Actualiteiten nationaliteitsrecht 2019

Het nationaliteitsrecht is sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe (ontwerp) wetgeving, rechtspraak en literatuur  in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures. 

Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

  • Verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes)
  • Verlies van het Nederlanderschap door minderjarigen  (Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes)
  • Ontneming Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten,   met speciale aandacht voor procedure en resolutie Raad van Europa januari 2019 en uitspraken Raad van State van 17 april 2019
  • Wetsontwerp ter modernisering van het Nederlandse nationaliteitsrecht (publicatie verwacht in herfst 2019) (Plannen derde kabinet Rutten betreffende onder meer de meervoudige nationaliteit)
  • Nationaliteitsrechtelijke problemen rondom Brexit (zie onder meer aanhangig initiatief wetsontwerp daarover)
  • Verwerving van het Nederlanderschap door kinderen van een polygaam gehuwde Nederlander (uitspraken van HR en Raad van State)\
  • Problemen rondom de verwerving van het Nederlanderschap na erkenning door een gehuwde Nederlandse man (uitspraak Hoge Raad 21 december 2018)
  • Vaststelling van staatloosheid. Stand van zaken (voor) ontwerp van wet, met speciale aandachtig voor optierecht (en) voor in Nederland geboren staatloze kinderen. Aandacht aan project Raad van Europa 11 en 12 juni 2019

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

Docent

Prof.Mr. G.R. de Groot (tevens cursusleider), hoogleraar rechts­ver­ge­lijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op dinsdag 12 november 2019 van 11.15 – 17.15 uur, in hotel de l’ Empereur (tov NS station) te Maastricht.

Cursuskosten

Deze bedragen € 525. Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen dan ontvangt u € 20 korting op de cursusprijs.

Studiepunten

5 po nova

Permanente opleiding: 5 PO-NOvA, 5 KNB (op aanvraag).