Cursus

Actualiteiten nationaliteitsrecht 2018

Het nationaliteitsrecht is sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten in de afgelopen twee jaren (2017 en 2018) de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur  in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures.

Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

  • Verwerving van het Nederlanderschap door kinderen van een polygaam gehuwde Nederlander (uitspraken van HR en Raad van State)
  • Problemen rondom de verwerving van het Nederlanderschap na erkenning door een gehuwde Nederlandse man
  • Vaststelling van staatloosheid. Stand van zaken (voor) ontwerp van wet, met speciale aandachtig voor optierecht (en) voor in Nederland geboren staatloze kinderen
  • Rechtspraak identiteitscontrole verzoeker tot naturalisatie, met speciale aandacht voor Ranov-vergunninghouders
  • Rechtspraak medenaturalisatie
  • Ontneming Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten,   met speciale aandacht voor procedure
  • Toepassing van de proportionaliteitseis bij de ontneming van het Nederlanderschap (nieuwe criteria)
  • Verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (prejudicële vraag van Raad van State aan Hof van Justitie in Luxemburg, conclusie AG, uitspraak Hof)
  • Verlies van het Nederlanderschap door minderjarigen  buitenland (prejudicële vraag van Raad van State aan Hof van Justitie in Luxemburg, conclusie AG, uitspraak Hof)
  • Plannen derde kabinet Rutten betreffende meervoudige nationaliteit

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

Docent

Prof.Mr. G.R. de Groot (tevens cursusleider), hoogleraar rechts­ver­ge­lijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

De cursus wordt op dinsdag 13 november 2018 van 11.15 – 17.45 uur in hotel de l’ Empereur (tov NS station) te Maastricht gehouden. De cursuskosten bedragen € 525.

Permanente opleiding

orde_po_5.

5 PO-NOvA, 5 KNB studiepunten.