Cursus

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2017

Het nationaliteitsrecht is sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten in de afgelopen twee jaren (2016 en 2017) de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur  in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures.

Toelichting

Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

 • Vaststelling afstamming in het buitenland en het Nederlanderschap
 • Nationaliteitsverwerving door uit bigame relatie van een Nederlander geboren kinderen (prejudiciële vraag bij Hoge Raad)
 • Overgangsrechtelijke problemen betreffende de verwerving van het Nederlanderschap na erkenning
 • Problemen rondom DNA bewijs van de biologische waarheid van een erkenning als vereiste voor verwerving Nederlanderschap
 • Verwerving van het Nederlanderschap door in het buitenland geadopteerde kinderen
 • Het optierecht(en) van in Nederland geboren staatloze kinderen
 • Procedure tot vaststelling van staatloosheid
 • Identiteitscontrole verzoeker tot naturalisatie, met speciale aandacht voor Ranov-vergunninghouders
 • Rechtspraak en voorstellen betreffende aanscherping van voorwaarden  naturalisatie
 • Ontneming van het Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten, met speciale aandacht voor procedures
 • Toepassing van de proportionaliteitseis bij de ontneming van het Nederlanderschap
 • Verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (prejudicële vraag van Raad van State aan Hof van Justitie in Luxemburg)
 • Verlies van het Nederlanderschap door minderjarigen  buitenland (prejudicële vraag van Raad van State aan Hof van Justitie in Luxemburg)
 • Problemen rondom de bescherming van opgewekte verwachtingen

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

Docent

Prof.Mr. G.R. de Groot (tevens cursusleider), hoogleraar rechts­ver­ge­lijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

De cursus wordt op dinsdag 7 november 2017 van 11.15 – 17.45 uur in hotel de l’ Empereur (tov NS station) te Maastricht gehouden. De cursuskosten bedragen € 525,-

Permanente opleiding

5po

5 PO-NOvA/RvR/KNB studiepunten.