Cursus

Actualiteiten gegevensbescherming 2018

Het PAO-bureau organiseert in samenwerking met het European Centre on Privacy and Cybersecurity Universiteit Maastricht op 15 november 2018 de PAO-cursus Actualiteiten gegevensbescherming 2018.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in de hele Europese Unie. Deze nieuwe privacywet bepaalt op welke wijze organisaties in de publieke en de private sector met persoonsgegevens moeten omgaan, hoe de gegevens beschermd moeten en gedeeld mogen worden en welke rechten er bestaan voor betrokkenen (het individu). Een half jaar na de inwerkingtreding van deze nieuwe Europa-brede privacywet, is het tijd om stil te staan bij de gevolgen van de nieuwe wet en de eerste ervaringen.

Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de eisen die de AVG stelt aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, de belangrijkste verschillen tussen de uitvoeringswetgeving in de lidstaten, de recente richtsnoeren en adviezen van het Europees Comité voor gegevensbescherming en, voor zover beschikbaar, beslissingen van de toezichthoudende autoriteiten en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het terrein van gegevensbescherming. De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen de docent en cursisten.

Docent

Mr. P.V.F.L. Breitbarth, Senior Visiting Fellow European Centre on Privacy and Cybersecurity, Universiteit Maastricht en Director of Strategic Research & Regulator Outreach, Nymity Inc.

Doelgroep

Advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen, privacy en data protection officers (academisch geschoold).

ecpc

De cursus zal op donderdag 15 november 2018 van 13.15 – 17.45 uur worden gehouden in hotel de l’Empereur te Maastricht. De cursuskosten bedragen € 425 (BTW-vrij), incl. cursusmateriaal en catering.

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten.