Cursus

Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Aandacht zal onder meer worden besteed aan:

  • Recente ontwikkelingen rondom de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder het besluitbegrip, het belanghebbendebegrip en het bestuursorgaanbegrip, met name ook in de context van het bestuurs(proces)recht en de toegang tot de bestuursrechter.
  • Schadevergoeding in het bestuursrecht, vooral in het licht van bestuurlijke traagheid.
  • De bestuurlijke voorprocedures, en dan met name de keuze tussen de bezwaarschriftprocedure en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, met een schuin oog naar de Omgevingswet. Actuele ontwikkelingen in het procesrecht. Het bestuursprocesrecht is volop in beweging. Toegang tot de rechter, finaliteit, tijdigheid en de omvang / grenzen van de rechtsstrijd zijn daarbij sleutelwoorden. Ingegaan wordt op belangrijke recente procesrechtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de rol van tolken, getuigen en deskundigen in de procedure bij de bestuursrechter. 

Docenten

  • mr.dr. A.M.L. Jansen, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Maastricht

  • mr.dr. L.M. Koenraad, bestuursrechter in de rechtbank Gelderland

Doelgroep

Praktijkjuristen, advocaten en ambtenaren (o.a. bij gemeenten en provincie).

Cursusdatum en -tijd

Donderdag 8 juni 2017  van 13.15 – 17.45 uur.

Cursusprijs

€ 425 (incl. cursusmateriaal).

Locatie

Hotel de l’Empereur (tegenover NS station) in Maastricht.

Permanente opleiding

Nederlandse Orde van Advocaten

4 PO-NOvA studiepunten