Contractonderwijs

Taalcursus Italiaans

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving zoals Google Classroom en sociale media. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vierde module kun je goed in het Italiaans communiceren op B2 niveau. Van schrijven en spreken tot discussiëren en presenteren.

Cursussen Italiaans

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Italiaans A1 (code: IT-A1)
 • Italiaans A2 (code: IT-A2)
 • Italiaans B1 (code: IT-B1)
 • Italiaans B2 (code: IT-B2)

Italiaans A1 (IT-A1)

Italiaans A1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van de Italiaanse taal. Een intake is niet nodig.

Als je deze module hebt afgerond kun je:

 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • praten over zaken zoals studie en werk, of iets wat in het verleden is gebeurd;
 • vragen naar prijzen, vervoersmogelijkheden, iets bestellen in een restaurant, een hotelkamer boeken, of boodschappen doen;
 • tijd, data, dagen en maanden aangeven.

Cursusmateriaal

 • Azzurro 1 (incl. audio CD) uitgeverij Intertaal ISBN 978 90 5451 8495.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

NB Deze cursus wordt ook als blended learning cursus gegeven. Meer informatie hierover is te vinden op IT Intensive coaching. (IT online)

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Italiaans A2 (IT-A2)

Italiaans A2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van de Italiaanse taal en mensen die Italiaans A1 gevolgd hebben. Een intake is nodig als je geen recent certificaat A1 hebt.

Als je deze cursus hebt afgerond kun je:

 • iets vertellen over plaatsen en situaties, of over een vakantie;
 • mensen en gevoelens in het verleden beschrijven, vergelijkingen maken, of bijvoorbeeld een woning beschrijven;
 • een sollicitatiegesprek voeren, adviezen geven en voorkeuren uitdrukken.;
 • onderwerpen waarmee je goed uit de voeten kunt, zijn het menselijke lichaam, smaak, voorkeuren, kleuren, vormen, maten en kleding;
 • in de winkel vragen stellen, iets uitkiezen en betalen.

Cursusmateriaal:

 • Azzurro 1 (incl. audio CD) uitgeverij Intertaal ISBN 978 90 5451 8495.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

NB Deze cursus wordt ook als blended learning cursus gegeven. Meer informatie hierover is te vinden op IT Intensive coaching. (IT online)

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Italiaans B1 (IT-B1)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich in de meest gangbare situaties verstaanbaar kunnen maken of de voorgaande cursus hebben gevolgd. Een intake is nodig als je geen recent A2 certificaat van het Talencentrum hebt.

Je leert:

 • hoe je een discussie leidt;
 • hoe je een korte presentatie geeft over een actueel onderwerp;
 • meedoen aan gesprekken over bekende onderwerpen;
 • gevoelens en wensen uiten en je mening geven;
 • hoe je een persoon beschrijft
 • artikelen uit de kranten lezen en er commentaar op geven;
 • advies en bevel geven;
 • over werk en studie praten;
 • over het verleden en de toekomst praten.

Cursusmateriaal

 • Boek Percorso Italia B1-B2 - Garzanti - ISBN 978-88-480-4042-6 (verkrijgbaar bij boekhandel Study Store of via amazon.de, amazon.it of www.bonardi.nl) Kijk uit dat het ISBN nummer overeenkomt!

Data: Deze cursus wordt als blended learning cursus gegeven. Meer informatie hierover is te vinden op IT online

Certificaat B1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Italiaans B2 (IT-B2)

Voor deelname aan deze vergevorderde cursus is een intake nodig als je geen recent B1 certificaat van het Talencentrum hebt.

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • informatie samenvatten en refereren aan eerdere gesprekken;
 • debatteren en te presenteren;
 • oorzaak, doel en gevolg uiten;
 • protesteren, iets afwijzen en een behoefte uiten.
 • praten over muziek, film en literatuur;
 • wensen uiten, met iets instemmen, iemand tegenspreken, zaken beoordelen, overtuigen en samenvatten;
 • praten over zaken als het klimaat, de samenleving, politiek en cultuur.

Cursusmateriaal

Boek Percorso Italia B1-B2 - Garzanti - ISBN 978-88-480-4042-6 (verkrijgbaar bij boekhandel Study Store of via amazon.de, amazon.it of www.bonardi.nl) Kijk uit dat het ISBN nummer overeenkomt! 

Data: Deze cursus wordt als blended learning cursus gegeven. Meer informatie hierover is te vinden op IT online

Certificaat B2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Registratie en intake

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier voor een talencursus.  Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met Laura Capitani. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum of via Skype.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 295
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle ander deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een module Italiaanse taal krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor wel aanwezig zijn bij minstens 12 sessies én voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.