Cursus

Actualiteiten bestuurlijke Boete

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste thema's op het gebied van het boeterecht met u besproken. Het gaat dan om onder meer  verwijtbaarheid, bewijs en ingrijpende toezichtmethoden, zwijgrecht en cautie, lex certa, evenredigheid en boetetoemeting (de  hoogte van de boete)   en samenloop. Daarbij zal de focus liggen op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de verschillende hoogste bestuursrechters en de hoogste Europese rechters (EHRM en HvJEU). Die ontwikkelingen worden in een breder perspectief geplaatst (onder meer in verhouding tot het strafrecht), waarbij ook wordt besproken wat dit betekent voor uw praktijk.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • Wie is overtreder en lex certa
  • Samenloop en ne bis in idem
  • Bewijsuitsluiting en bewijsvergaring in het boeterecht (o.m. de rechtspraak volgend op de conclusie van de staatsraad AG daarover en zwijgrecht, cautie en nemo tenetur )
  • De eisen aan een effectief beroep op het ontbreken van verwijtbaarheid
  • De eisen aan een effectief boetematigingsverweer
  • Overige bestuursprocesrechtelijke aandachtspunten

Docent

Prof.mr. Oswald Jansen, hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur, Juridisch bestuursadviseur en advocaat van de gemeente Den Haag en advocaat/partner bij Resolución te Den Haag. Hij is specialist in het boeterecht en vaste annotator van de AB en schrijft regelmatig over rechtshandhaving en het boeterecht.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) juristen werkzaam bij de rijksoverheid, provincies en gemeente en overige juridische adviseurs.

Praktische informatie

De cursus wordt gehouden op dinsdag 31 oktober 2017 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur (tov NS station) te Maastricht. De cursuskosten bedragen €425 (incl. cursusmateriaal).

Permanente opleiding

po4

4 PO-NOvA studiepunten