Minors / Keuzeonderwijs FHML

De FHML biedt een aantal minors/keuzeonderwijs voor FHML-studenten, studenten van andere UM-faculteiten en studenten van andere Nederlandse Universiteiten aan. Op deze website staat het programma-aanbod en informatie over aanmelding.
Ook buitenlandse studenten zijn welkom om aan de FHML vakken te komen volgen.
 

Programma-aanbod

ECTS: European Credit Transfer System. Eén credit staat voor 28 studie-uren.

Bachelorprogramma Gezondheidswetenschappen (Nederlandstalig onderwijs)
'Shopping' (= per periode modules uit verschillende richtingen kiezen) is niet mogelijk.

Het is ook niet mogelijk om te starten met een richting in periode 2 of 3, als je de blokken van die minor in de voorgaande periode(s) niet hebt gevolgd.

Het is niet nodig om de hele richting te volgen: je mag na een of twee periodes stoppen. 

Richting: Biologie en Gezondheid
Periode 1 (12 ECTS): Leven in Evenwicht (BGZ2021), Vaardigheden Leven in Evenwicht (BGZ2221) en Uit de Ivoren Toren, Wetenschap als Mensenwerk BGZ (GZW2221)
 Periode 2 (12 ECTS): De Continuïteit van het Leven (BGZ2022), Vaardigheden de Continuïteit van het Leven (BGZ2222) en De Maatschappij in de Wetenschap en de Wetenschap in de Maatschappij BGZ (GZW2222)
 Periode 3 (6 ECTS): Aanval en Verdediging (BGZ2023) en Vaardigheden Aanval en Verdediging (BGZ2223)

Richting: Beleid, Management en Evaluatie van Zorg
 Periode 1 (12 ECTS): Zorg in Context (BMZ2021), Vaardigheden Zorg in Context (BMZ2221) en Uit de Ivoren Toren, Wetenschap als Mensenwerk BMZ (GZW2231)
 Periode 2 (12 ECTS): Schaarste in de Zorg (BMZ2022), Vaardigheden Schaarste in de Zorg (BMZ2222) en De Maatschappij in de Wetenschap en de Wetenschap in de Maatschappij BMZ (GZW2232)
 Periode 3 (6 ECTS): Kijken in de Zorg (BMZ2023) en Vaardigheden Kijken in de Zorg (BMZ2223)

Richting: Preventie en Gezondheid
 Periode 1 (12 ECTS): Uitdagingen in Public Health (PGZ2021), Vaardigheden Uitdagingen in Public Health (PGZ2221) en Uit de Ivoren Toren, Wetenschap als Mensenwerk PGZ (GZW2251)
 Periode 2 (12 ECTS): Planmatige Gezondheidsbevordering (PGZ2022), Vaardigheden Planmatige Gezondheidsbevordering (PGZ2222) en De Maatschappij in de Wetenschap en de Wetenschap in de Maatschappij PGZ (GZW2252)
 Periode 3 (6 ECTS): Gezondheidsbescherming (PGZ2023) en Vaardigheden Gezondheidsbescherming (PGZ2223)

Richting: Geestelijke Gezondheidszorg
 Periode 1 (12 ECTS): Kinder- en Jeugdpsychopathologie (GGZ2021), Vaardigheden Kinder- en Jeugdpsychopathologie (GGZ2221) en Uit de Ivoren Toren, Wetenschap als Mensenwerk GGZ (GZW2241)
 Periode 2 (12 ECTS): Stemmingsstoornissen (GGZ2022), Vaardigheden Stemmingsstoornissen (GGZ2222) en De Maatschappij in de Wetenschap en de Wetenschap in de Maatschappij GGZ (GZW2242)
 Periode 3 (6 ECTS): Onderzoek in Psychopathologie (GGZ2023) en Vaardigheden Onderzoek in Psychopathologie (GGZ2223)

Bachelorprogramme European Public Health (Engelstalig onderwijs)
European Public Health
 Periode 1 (10 ECTS): Introduction Semester 1 (EPH1011), Tuberculosis (EPH1001) en Additional Education Tuberculosis (EPH1101)
 Periode 2 (10 ECTS): Work-related Stress and Burn-out (EPH1002), Additional Education Work-related Stress and Burn-out (EPH1102) en Introduction to Statistical Methods for Data Analysis (EPH1018)

Overige > Minor (Engelstalig onderwijs):
Health Care and Law
 Periode 1 (12 ECTS): Law and Life Science Research (GZW3013)
 Periode 2 (12 ECTS): The Law of Public Health and Care (GZW3014)
 Periode 3 (6 ECTS): Health Justice (GZW3015)

Definitieve toelating tot bovengenoemde minoren/keuzevakken is afhankelijk van je vooropleiding en -kennis. Afhankelijk van de vooropleiding en - kennis kan het ook mogelijk zijn om andere vakken (die niet worden aangeboden in het bovengenoemde overzicht) te volgen bij de FHML.

Op de FHML website vind je informatie over alle vakken die aangeboden worden door de FHML en de perioden waarin ze worden aangeboden. Kies een programma en ga naar blokbeschrijvingen. Zorg ervoor dat je het juiste academisch jaar kiest.

Aanmelding

UM-FHML-studenten
Voor FHML-studenten staat de informatie over aanmelding in de Student Portal > My Organisations > klik op button 'Open My Organisations' > FHML Students > kies je opleiding:
• BA BBS/BMW > Minor jaar 3
• BA GW (HS) > Bachelor Gezondheidswetenschappen Algemeen > Minor jaar 3
• BA EPH > Minor year 3

Deadline voor aanmelden is 1 juni.

UM-studenten, andere faculteiten
Wanneer je aan een andere UM-faculteit dan de FHML studeert, maar wel aan de FHML minor/keuzonderwijswilt volgen, moet je een verzoek indienen via de Student Portal > My Courses > Add/Remove Course > Special course approval.

Deadline voor aanmelden is 1 juli.

Niet-UM-studenten
Studenten van andere Nederlandse Universiteiten zijn ook welkom om een minor/keuzeonderwijs aan de FHML te volgen. Zij moeten een ingevuld registratieformulier e-mailen naar examensfhml@maastrichtuniversity.

Deadline voor aanmelden is acht weken voor de start van het relevante vak.

Toelating

In alle gevallen besluit de Examencommissie van de FHML over toelating. Hierbij wordt rekening gehouden met de vooropleiding van de aanvrager en de beschikbare plekken.