Cursus

Actuele ontwikkelingen migratie- en vreemdelingenrecht

Het migratie- en vreemdelingenrecht blijft zich razendsnel ontwikkelen onder invloed van politieke veranderingen, nieuwe Europese regelgeving en richtinggevende uitspraken van de Europese Hoven in Luxemburg en Straatsburg.

Aan de hand van recente jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk komen actuele ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • actuele ontwikkelingen regulier
  • actualiteiten asiel
  • de meest actuele onderwerpen zullen tijdens de cursus besproken worden en wordt het programma aangepast als ontwikkelingen ten tijde van de cursus zelf daartoe aanleiding geven

Cursusleider

  • Mw.Mr. E. Van der Linden, universitair docent staats- en bestuursrecht van de Universiteit Maastricht

Docenten

  • Mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam
  • Mr. M. Wijngaarden, advocaat bij Prakken d’Oliveira te Amsterdam

Doelgroep

Advocaten, rechtshulpverleners, leden van de rechterlijke macht, medewerkers van het Ministerie van Justitie, andere ministeries, gemeenten en andere belangstellenden.

Praktische informatie

  • Deze cursus zal op vrijdag 1 juni 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden
  • De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal)

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten