Cursus

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

In deze cursus worden oa de actualiteiten in werknemersverzekeringen  besproken en de gevolgen van de WWZ. Zo krijgt u een helder antwoord op de vraagstukken waar uw cliënt in de praktijk tegen aan kan lopen. Onder meer vragen rond re-integratie en de Werkwijzer Poortwachter, maar ook passende arbeid en ontslag tijdens WIA komen aan bod.

Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en dan opnieuw uitvalt? Wat voor sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen? En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden? Wat is de huidige stand van zaken rondom ‘Korosec’ en de noodzaak om een deskundige in te schakelen? 

Met betrekking tot de ZW wordt o.a. behandeld de benadelingshandeling, de jurisprudentie over de BEZAVA, eigenrisicodragerschap en de ZW-criteria bij de Eerstejaarsherbeoordeling (EJZB) en daarna (bij hernieuwde uitval).  

Rondom de WW er spelen vragen rondom het ontslag en verwijtbare werkloosheid en de plicht om passende arbeid te behouden en te aanvaarden. Ook komt aan de orde de jurisprudentie over het Dagloonbesluit 2015 en worden het Dagloonbesluit 2016 en aangekondigde wijzigingen daarin behandeld. Uiteraard zal eerst en vooral worden bezien wat de gevolgen zijn van de nadere regelgeving (nieuwe besluiten en beleidsregels UWV) mede ingevolge de WWZ . 
De cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring hebben met het arbeidsrecht en die in de praktijk regelmatig tegen sociale zekerheidsvraagstuken aanlopen en zich verder op dit onderdeel willen verdiepen. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Docent

Mr. P.S. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, mede-auteur van T & C Socialezekerheidsrecht,  - deel WIA, auteur van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) – deel Werkloosheid.

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Praktische informatie

  • De cursus wordt gehouden op donderdag 21 juni 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur (tov NS station) te Maastricht.
     

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOVA studiepunten