Cursus

Actualiteiten bestuursrecht

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht. Aandacht zal onder meer worden besteed aan:

  • Recente ontwikkelingen rondom de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder het besluitbegrip, het belanghebbendebegrip en het bestuursorgaanbegrip, met name ook in de context van het bestuurs(proces)recht en de toegang tot de bestuursrechter.
  • Schadevergoeding in het bestuursrecht.
  • De bestuurlijke voorprocedures en het verzamelen van relevante feiten, in het bijzonder door middel van het horen van belanghebbenden en inwinnen van adviezen van deskundigen.
  • Actuele ontwikkelingen in het procesrecht. Het bestuursprocesrecht is volop in beweging. Toegang tot de rechter, de wijze van procederen (digitaal?), finaliteit, tijdigheid en de omvang / grenzen van de rechtsstrijd zijn daarbij sleutelwoorden. Ingegaan wordt op belangrijke recente procesrechtelijke ontwikkelingen.  

Docenten

  • mr.dr. A.M.L. Jansen, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Maastricht
  • mr.dr. L.M. Koenraad, bestuursrechter in de rechtbank Gelderland

Doelgroep

Praktijkjuristen, advocaten en ambtenaren (o.a. bij gemeenten en provincie).

Praktische informatie

De cursus wordt op donderdag 28 juni 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel de l’Empereur te Maastricht gehouden.
De cursuskosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal).
 

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten