Cursus

3 jaar WWZ

In 2015 is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Bijna 3 jaar later is er inmiddels de nodige rechtspraak van gerechtshoven en Hoge Raad voor handen over deze nieuwe wetgeving. Het Kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord aangegeven op een aantal onderdelen de Wwz-wetgeving aan te gaan passen.

Tijdens deze cursus bespreken we deze ontwikkelingen in de rechtspraak en de wetgeving. Na deze cursus bent u weer up-to-date over de laatste stand van zaken.

De onderwerpen worden bepaald door actuele jurisprudentie. Daarom staan de te bespreken onderwerpen niet definitief vast. De verwachte onderwerpen zijn:

 • Aanzegtermijn
 • Bedenktermijn en vaststellingsovereenkomst
 • Billijke vergoeding
 • Verschuldigdheid transitievergoeding
 • Verrekenen van kosten met transitievergoeding
 • Bedrijfseconoimisch ontslag toetsing door rechterlijke  macht
 • De overige ontslaggronden
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Procesrechtelijke aspecten

Docenten

 • Mr. J.J.M de Laat, kantonrechter te Utrecht
 • Mr. L.C.J. Sprengers, advocaat te Utrecht, scientific council sectie arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Doelgroep

Arbeidsjuristen zoals advocaten, P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners en rechters.

Praktische inormatie

 • Deze cursus zal op woensdag 23 mei 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden.
 • De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal t.w. een in het voorjaar 2018 te verschijnen boek uit de reeks Monografieën Sociaal Recht over de WWz).

Permanente opleiding

orde_po_4

4 PO-NOvA studiepunten