Cursus

Recente ontwikkelingen wet verplichte GGZ 2019

Exit de Wet BOPZ: per 1 januari 2020  geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang.

In het kader van de kwaliteit heeft de Raad voor de Rechtsbijstand per 1 januari 2018 als nieuw vereiste dat Bopz-advocaten tenminste 6 studiepunten per  jaar op dit gebied dienen te behalen. Dit was voorheen 6 punten per twee jaar.

Per 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en Wet Zorg en Dwang ingevoerd. De Wet BOPZ als opnamewet is dan verleden tijd.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • criteria en procedures
 • taken van de advocaat
 • inhoud van de zorgmachtiging of crisismaatregel
 • positie van de officier van justitie en geneesheer-directeur
 • termijnen en gevolgen van termijnoverschrijding
 • rechtsmiddelen
 • dwang voorafgaand aan en tijdens de crisismaatregel
 • vervolgmaatregelen
 • de algemene maatregelen van bestuur
 • dwang en drang in de thuissituatie
 • overgangsrecht

Deze cursus geeft een overzicht van die nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan voor de rechtspraktijk. Relevante jurisprudentie uit het afgelopen jaar die nog  zal doorwerken onder het nieuwe regiem zal worden behandeld. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

Ook bent u in de gelegenheid onderwerpen op te geven die u graag besproken wilt hebben.

Docenten

 • Mw.Mr. E. Ramakers (cursusleider), universitair docent aan de  Universiteit Maastricht en advocaat en mediator bij Helgers Advocaten te Maastricht
 • Mr.Drs. F. Westenberg, advocaat te Hoorn
 • Mw.Drs. I. Weltens, psychiater Mondriaan Stichting
 • Mr. J. Wassenberg, rechter bij de rechtbank Limburg

Doelgroep

Bopz-advocaten, Bopz-rechters en medewerkers OM.

Praktische informatie

De cursus wordt op donderdag 12 december 2019 van 10.15 – 17.45 uur in hotel de l’ Empereur te Maastricht gehouden.

Cursuskosten

Deze bedragen € 575 (incl. cursusmateriaal). Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen dan ontvangt u € 20 korting op de cursusprijs.

Permanente opleiding

6 po nova

6 PO-NOvA studiepunten