Cursus

Het ambtenarenrecht in 2019: op naar de arbeidsovereenkomst in 2020

Jaarlijks verzorgen we een actualiteitenmiddag waarin de voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in het ambtenarenrecht worden besproken. Het jaar 2019 staat voor een groot deel van het ambtenarenrecht in het teken van de overgang naar de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020. Aan de actuele stand van zaken zal veel aandacht worden besteed. Maar ook zal, zoals ieder jaar,  worden ingegaan op de ontwikkelingen in de rechtspraak in 2019.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • stand van zaken over de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren):
 • de belangrijkste inhoud van de uitvoeringsregelingen zoals die door de wetgever zijn opgesteld. 
 • de stand van zaken met betrekking  tot de cao’s die gaan gelden na invoering van de WNRA
 • hoe gaan de geschillenregelingen er uitzien die van toepassing zijn na invoering WNRA bij geschillen tussen overheidswerkgever en ambtenaar? 
 • welke bijzonderheden gaan gelden in de ontslagprocedures bij het UWV voor overheidswerkgevers

Overzicht van belangrijkste rechtspraak in 2019 over: 

 

 • aanstelling (tijdelijke en vaste aanstellingen) 
 • ontslagrecht, waaronder disciplinair ontslag 
 • reorganisatie, rechtspositioneel en medezeggenschap - ziekte en reïntegratie 
 • disciplinaire maatregelen 
 • wet normering topinkomens
 • bestuursrecht

Docenten

 • Mr.dr. L.C.J. Sprengers, advocaat te Utrecht, tevens verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Mr.drs. M.L.M. van de Laar, advocaat bij CAPRA advocaten te Maastricht

Doelgroep

Arbeidsjuristen zoals advocaten, P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners en rechters.

Praktische informatie

Deze cursus zal op maandag 2 december 2019 van 12.45 – 17.15 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden. De kosten bedragen € 425 (incl. cursusmateriaal).

In combinatie met de cursus Jaaroverzicht Arbeidsrecht 2019bedragen de cursuskosten € 750. Indien u alleen het digitale cursusmateriaal wenst te ontvangen dan ontvangt u € 20 korting op de cursusprijs.

Studiepunten

po4

Permanente opleiding: 4 PO-NOvA studiepunten.