Cursus

Taalcursus Nederlands

Onder leiding van een ervaren docent ga je vanaf de eerste groepsles actief aan de gang met het Nederlands.  Je leert de taal spreken, de docent legt de grammatica uit en je oefent met je medecursisten aan de hand van diverse communicatieve spreek- en luisteropdrachten. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid. Lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden die je vooral thuis oefent. Je docent is moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Engels geven.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginners: A1 (code: NL-9A1)
 • Beginners: A2 (code: NL-9A2)
 • Advanced: B1min (code: NL-9B1-)
 • Advanced: B1 (code: NL-9B1)
 • Advanced: B2min (code: NL-9B2-)
 • Advanced: B2 (code: NL-9B2)
 • Proficiency:C1min (code: NL-9C1-)
 • Proficiency:C1 (code: NL-9C1)

(Level of the National Exam in Dutch as a Second Language, programme II: B2.)

Intensieve cursus

Wil jij in drie weken tijd (in veertien lessen van twee uur) Nederlands leren? Schrijf je dan in voor een van onze intensieve cursussen Nederlands. NL-10A2 leidt Duitstalige expats op tot eindniveau A2 terwijl NL-9A1 expats met andere moedertalen de eerste beginselen van het Nederlands bijbrengt (A1). Voor beschikbare cursusdata zie het inschrijfformulier.

Cursusmateriaal: NL-9A1: Taaltalent 1 (Coutinho) ISBN: 9789046903896  

BEGINNERS: level A1

Deze cursus is voor deelnemers zonder voorkennis van het Nederlands. Een intake is niet nodig. Houd rekening met ongeveer 4 uur zelfstudie per les. Deze cursus heeft een studiebelasting die overeenkomt met 3 ECTS.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kun je:

 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen en beschrijven;
 • jezelf redden / bestellen in winkels en restaurants;
 • eenvoudige gesprekken in de tegenwoordige en verleden tijd voeren, over dagelijkse en persoonlijke activiteiten zoals studie, werk of sport.

Cursusmateriaal: Taaltalent 1, uitgeverij Coutinho; tekstboek voor groepsles, ISBN: 9789046903896   website voor zelfstudie.

Certificaat A1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

BEGINNERS: level A2

Je hebt basiskennis van het Nederlands en/of je hebt cursus A1 gevolgd. Een intake is nodig als je geen certificaat A1 hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kun je:

 • eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse activiteiten;
 • je mening geven en iets over het verleden vertellen;
 • over het weer praten;
 • de weg vragen en uitleggen;
 • telefonisch reserveren en een appartement of kamer huren.

Cursusmateriaal: Taaltalent 2, Coutinho; tekstboek voor groepsles, ISBN: 9789046903902   website voor zelfstudie

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

ADVANCED: Level B1min

Een intake is nodig als je geen certificaat A2 hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • in mening over diverse onderwerpen geven en complexere grammaticale structuren gebruiken;
 • over vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen op het gebied van werk, school en vrijetijd praten en discussiëren.

Cursusmateriaal: De sprong, uitgeverij Boom, ISBN: 9789461052872 tektboek en website.

Certificaat B1min: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

ADVANCED: Level B1

In deze cursus  ga je verder met het tweede gedeelte van de B1 cursus. Een intake is nodig als je geen certificaat B1min hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • deelnemen aan discussies en een korte presentatie geven over een actueel onderwerp;
 • gevoelens en wensen uiten en je mening geven;
 • films, boeken en concerten beschrijven en over onderwerpen als je gezondheid praten.

Cursusmateriaal: De sprong, uitgeverij Boom; tekstboek voor groepsles, ISBN: 9789461052872  website voor zelfstudie.

Certificaat B1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

ADVANCED: Level B2min

Voor deelname aan deze vergevorderde cursus is een intake nodig als je geen certificaat B1 hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • vanuit verschillende tijdsperspectieven vertellen, adviezen geven en klachten beargumenteren;
 • iets accepteren, afwijzen en ontwijken;
 • debatteren en presenteren;
 • hypotheses formuleren en speculeren;
 • iets herformuleren om miscommunicatie te voorkomen of om fouten te corrigeren;
 • (in)formele brief-en emailconventies toe te passen.

Cursusmateriaal: De Finale, Uitgeverij Boom, ISBN: 9789461055712 website voor zelfstudie

Certificaat B2min: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

ADVANCED: Level B2

Voor deelname aan deze vergevorderde B2 cursus is een intake nodig als je geen certificaat B2min hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • activiteiten uitvoeren die in je studie of werk belangrijk zijn zoals telefoneren en adviseren;
 • je kunt mensen interviewen en discussiëren over typische feiten van je eigen of een ander bekend land;
 • je kunt een goed gestructureerde presentatie geven en spontaan reageren op vragen;
 • een goede samenvattingen maken;
 • tamelijk foutloos communiceren en andere mensen begrijpen.

Cursus B2min en B2 bereiden je voor op het Staatsexamen NT2 Programma 2.

Cursusmateriaal: De Finale, Uitgeverij Boom, ISBN: 9789461055712 website voor zelfstudie.

Certificaat B2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat digitaal toegestuurd.

PROFICIENCY: Level C1min en C1

Een intake is nodig als je geen certificaat B2 of NT2 hebt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursussen kun je:

 • op professioneel en academisch niveau nog beter je mening verwoorden, standpunten uitleggen en complexere betogen volgen.

Cursusmateriaal: Nederlands naar perfectie, Coutinho; tekstboek voor groepsles, ISBN: 9789046904527  website voor zelfstudie

Certificaat C1min of C1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat digitaal toegestuurd.

Intake

Wil je een intakegesprek aanvragen? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-NL. Het gesprek zal plaatsvinden bij het talencentrum: Sint Servaasklooster 32 in Maastricht.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Inburgeren

Als u een inburgeringscursus bij het Talencentrum wilt volgen, neemt u dan eerst contact op met laura.capitani[at]maastrichtuniversity[dot]nl. Zij zorgt ervoor dat u door het intaketeam wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 225
 • UM-medewerkers en alumni € 360
 • Alle andere deelnemers € 460

Certificaat en ECTS-punten

Na voltooiing van een cursus Nederlands krijg je een certificaat en drie ECTS-punten. Je moet daarvoor aanwezig zijn bij minstens 12 van de 14 sessies en voor de eindtoets een voldoende halen. Om deze punten te laten meetellen voor je diploma moet je een verzoek bij je Examencommissie indienen. Of deze punten worden overgenomen is afhankelijk van je faculteit.