Nieuws

 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Effecten van Duitse tol op grensregio’s nader onderzocht

  15-12-2017

  De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).

 • ITEM_Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt_September 2017

  Verkrijg inzicht in de richtlijn beroepskwalificaties: Een handzame gids

  12-12-2017

  ITEM heeft een beknopte gids opgesteld ter verbetering van de leesbaarheid van de richtlijn 2005/36/EC, ook bekend als de richtlijn beroepskwalificaties, waarmee de mogelijkheid geboden wordt om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de structuur en inhoud van de richtlijn.

 • pixabay-approved

  ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

  12-12-2017

  Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan. ITEM geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  08-12-2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

 • FHML wins innovation prize NVMAO

  FHML wint innovatieprijs Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs

  04-12-2017

  Namens de opleidingen Geneeskunde mocht Jan-Joost Rethans als opleidingsdirecteur op vrijdag 17 november jl. de prijs voor de beste onderwijsinnovatie 2017 van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) in ontvangst nemen. Deze prijs werd toegekend voor de implementatie van programmatisch toetsen binnen de geneeskunde opleidingen van de FHML.

 • Alzheimer Plaques

  Zonder dementie toch geheugenproblemen door plaques

  30-11-2017

  Ook bij mensen zonder dementie zorgen zogeheten plaques (ook wel Alzheimer-eiwitten genoemd) voor het minder goed functioneren van het geheugen (MUMC+ nieuws).

 • Vacature DVDW

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten in Den Haag is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/ beginnend medewerker insolventie- en ondernemingsrecht.

  Voor meer info, klik hier: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

  Let op: de sluitingsdatum van de vacature is 30 november 2017. Dus heb je interesse, reageer dan snel!

 • Vacature DVDW Den Haag

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/beginnend medeweker insolventie- en ondernemingsrecht. De sluitingstermijn is 30 november a.s. dus indien je interesse hebt, wees er snel bij!

  Klik hier voor meer info: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

 • Project Partner in Balans

  ‘Partner in Balans’ wint Medische Inspirator prijs 2017

  23-11-2017

  Het project 'Partner in Balans' van het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) heeft de Medische Inspirator Prijs 2017 gewonnen.

 • FL_Sterren Europa

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s)

  21-11-2017

  Op 1 januari 2018 begint de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Maastricht aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die betrekking hebben op personen die niet aanwezig zijn geweest in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (verstekveroordelingen). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gegarandeerd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, waarvan het recht om bij de behandeling van de strafzaak aanwezig te zijn onderdeel uitmaakt.

Abonneren op Nieuws