Promotie Dhr. Robert-Jan Schipper, MD

Promotie Dhr. Robert-Jan Schipper, MD

Trefwoorden: borstkanker, lymfeklieronderzoek, MRI-scan

"Exploring innovative nodal imaging and treatment strategies in breast cancer"

Vrijdag 13 november, 14.00 uur

Promotor: prof.dr. R.G.H. Beets-Tan
Co-promotores: dr. M.L. Schmidt, dr. M.B.I. Lobbes

Bij patiënten met borstkanker wordt standaard onderzocht of de kwaadaardige tumorcellen zijn uitgezaaid naar de lymfklieren in de oksel. Na een echo van de oksel worden via een operatie een of meerdere lymfeklieren verwijderd voor dat doel.

Dit proefschrift toont onder meer aan dat een contrastversterkte MRI-scan van de oksel een veelbelovend alternatief kan zijn voor het operatief verwijderen van de lymfeklieren. Als de validatiestudie dit bevestigt, kan een operatie vermeden worden bij 70% van de nieuwe patiënten met borstkanker, omdat zij geen uitzaaiingen in de lymfeklieren hebben. Ze zouden daarmee ook minder blootgesteld worden aan de mogelijke gevolgen van een operatie in de oksel, zoals problemen met het bewegen van de schouder, een dikke arm door ophoping van lymfevocht of gevoelsveranderingen in de arm.