Mathilde Kennis (M.I.J.)

Na het succesvol afronden van de Bachelor in Psychologie (KULeuven) en de Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience, specialisatie Neuropsychology (Maastricht University), startte ik in september 2018 aan mijn promotietraject in het team van prof. dr. Alexander Sack. Mijn onderzoek, dat gefinancierd wordt door een NWO Research Talent Grant, focust voornamelijk op neurobiologie en seksueel welbevinden in transgender personen.