Vaardigheden II: Observeren van andere mensen en jezelf