Master thesis forensica, criminologie en rechtspleging