Dr Louis van den Hengel (L.)

Ik ben als universitair docent Genderstudies verbonden aan de afdeling Letteren en Kunst en het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Ik geef onderwijs in gender- en diversiteitsstudies en kunst- en cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS) en het University College Maastricht. Sinds september 2021 ben ik Associate Programme Director van de BA Arts and Culture op FASoS en coördinator van de UM-brede minor Gender and Diversity Studies. Van 2015 tot 2021 was ik vicevoorzitter van de examencommissie van FASoS. Landelijk ben ik lid van de curriculumcommissie van de Nederlandse Onderzoeksschool Genderstudies.

 

Na het behalen van een MA (cum laude) in de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur heb ik mij gespecialiseerd in het interdisciplinaire vakgebied van gender- en diversiteitsstudies met een focus op hedendaagse feministische theorie. In 2009 behaalde ik een PhD in Genderstudies (cum laude) aan het Instituut voor Genderstudies en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. In datzelfde jaar verscheen mijn monografie Imago over Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender, die werd bekroond met de Jan van Gelderprijs door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. Als onderzoeker was ik verschillende keren resident op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en in het voorjaar van 2010 was ik Visiting Scholar aan New York University.

 

Mijn onderzoek bestudeert de socio-politieke en ethische waarde van hedendaagse performancekunst vanuit feministisch, queer en dekoloniaal perspectief. Mijn huidige boekproject Radical Worlding: Performance and the Ethics of Decreation brengt deze perspectieven in dialoog met het filosofische en mystieke gedachtegoed van Simone Weil om een nieuw licht te kunnen werpen op de dwarsverbanden tussen hedendaagse performancekunst en de politiek van gender, seksualiteit, ras, klasse en het “soortelijke” verschil tussen mensen en andere dieren. Ik richt mij daarbij op de verandering die performance, als belichaamde en tijdgebonden kunstvorm, kan aanbrengen in de manier waarop mensen zich tot elkaar en tot de meer-dan-menselijke wereld verhouden.

 

Ik richt mij in dit onderzoek onder andere op het werk van performancekunstenaar Marina Abramovic. Ik heb geparticipeerd in verschillende recente werken van Abramovic, waaronder The Artist Is Present (New York, 2010), The Abramovic Method (Milaan, 2012) en de langdurige performance 512 Hours die in 2014 in de Serpentine Galleries in Londen werd uitgevoerd. Daarnaast bestudeer ik de opkomst van ecoseksualiteit, een grassroots-beweging die performancekunst, milieuactivisme, seks-positief feminisme en LHBTQ+ gemeenschapsvorming combineert om nieuwe vormen van ecologisch denken en doen in het leven te roepen. Tevens houd ik me bezig met “meersoortige” performancekunst als een praktijk van dekoloniale liefde.

 

Mijn wetenschappelijke werk is gepubliceerd in tijdschriften zoals Criticism: A Quarterly for Literature and the Arts; International Journal of Language and Culture; en Biography: An Interdisciplinary Quarterly. Ook heb ik hoofdstukken bijgedragen aan boeken zoals Doing Gender in Media, Art and Culture (Routledge, 2018); Entanglements and Weavings: Diffractive Approaches to Gender and Love (Brill, 2021); Animals in Our Midst: The Challenges of Co-existing with Animals in the Anthropocene (Springer, 2021); en de Routledge Companion to Gender, Sexuality and Culture (2022). In het Nederlands publiceerde ik onder meer verschillende artikelen in en themanummers van het Tijdschrift voor Genderstudies en bijdragen aan essaybundels zoals Sekse: Een begripsgeschiedenis (Verloren, 2018) en Intieme revoluties: Tegendraads in seks, liefde en zorg (Boom, 2021).