ICT faciliteiten, waaronder het (wifi)netwerk

Wanneer je gebruik maakt van ICT-faciliteiten van de UM, waaronder het (wifi)netwerk, worden er automatisch persoonsgegevens verzameld, zoals het identificatienummer (MAC-adres) en technische kenmerken van jouw apparaat, je inlogcode en je IP-adres. Deze worden enkel gebruikt om de integriteit en de veiligheid van de voorzieningen te bewaken en om misbruik te voorkomen. Deze gegevens worden na zes maanden verwijderd, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is om een incident af te kunnen handelen. De voorwaarden voor het gebruik van de ICT-faciliteiten zijn nader toegelicht in de Acceptable Use Policy (AUP).

Mocht je gebruik maken van ICT faciliteiten voor illegale activiteiten of anderszins handelt tegen de regels van de AUP, dan kan, naast andere te nemen maatregelen, de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van het UM netwerk worden geblokkeerd.