1 feb 2018
UM Star Lecture in Maastricht

Zwijgen is zilver, Spreken is goud: klokkenluiden, deals en tip-offs

De grenzen tussen 'lekken', '(ver)klikken' en 'klokkenluiden' lijken te vervagen. Wat is er gebeurd met de oude deugd van 'gewoon je mond houden'? En welke prijs willen we betalen om de 'waarheid' aan het licht te brengen en de transparantie te vergroten? In deze lezing wordt aandacht besteed aan de tendens om allerlei stimulansen te gebruiken om de drempel voor criminelen, werknemers en 'gewone burgers' te verlagen om vermeende misdragingen in hun omgeving te rapporteren. In toenemende mate worden mensen opgeroepen om criminele zaken en onregelmatigheden te melden bij de media, bij compliance-afdelingen van bedrijven of via externe klokkenluiderssystemen.

Over de spreker

Hans Nelen

Hans Nelen is hoogleraar Criminologie aan de afdeling Strafrecht en criminologie van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Hij heeft een academische achtergrond in zowel criminologie als rechten. Tussen 1986 en begin 2001 was hij werkzaam als senior onderzoeker en onderzoekssupervisor bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie waar hij zich met name richtte op drugs, fraude, de georganiseerde misdaad, bedrijfscriminaliteit en politieonderzoek. Tussen 2001 en 2006 was hij universitair hoofddocent/adjunct-hoogleraar Criminologie aan het Criminologisch Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1 januari 2007 is Hans Nelen hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij is daarnaast directeur van de masteropleiding Forensics, Criminology and Law en voorzitter van het Centre for Information and Research on Organized Crime (CIROC).

Hij heeft onderzoek gedaan naar en uitgebreid gepubliceerd over uiteenlopende criminologische onderwerpen, met inbegrip van drugs, corruptie, fraude, georganiseerde misdaad en bedrijfscriminaliteit. In zijn recente publicaties besteedt hij aandacht aan sport en criminaliteit en aan innovatieve strategieën om vormen van zware criminaliteit te voorkomen en in de hand te houden.