Plagiaat en “Correct citeren”

9 april 2014
door: 
Soete in General, FASOS, FHML, FSE, FPN, Law, SBE

Zopas verscheen het KNAW briefadvies Correct Citeren” dat na alle heisa rond de case van Peter Nijkamp, alsnog duidelijkheid poogt te scheppen over, en ik citeer zo correct mogelijk uit de eerste zin van de samenvatting  : “de mate waarin wetenschappelijke integriteit wordt geschonden in het overgangsgebied tussen enerzijds plagiaat en anderzijds correct hergebruik van teksten, ideeën en ander gepubliceerd materiaal.” Een mondvol, maar een goed advies dat uitblinkt door de zorgvuldigheid waarmee de problematiek van “hergebruik van materiaal” wordt beschreven en verhelderd.