Master Nederlands Recht Groep Dichtklappen
Capita Selecta Criminologie CRI4004Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Ondernemingsrecht PRI4007Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Strafprocesrecht CRI4002Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
European Competition Law IER4009Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
European Fundamental Rights Law IER4016Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Family Law in Europe PRI4009Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Insolventierecht PRI4010Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Comparative Company Law PRI4004Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
European Criminal Law CRI4007Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Goederenrecht (Master) PRI4011Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Medische Aansprakelijkheid PUB4024Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Strafrechtelijke Sancties CRI4001Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Civiele Rechtspleging MET4001Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
International Commercial Law PRI4002Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Openbaar Bestuur PUB4022Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Overheid en Privaatrecht PUB4012Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Materieel Strafrecht CRI4005Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Master Nederlands Recht keuzeruimte Groep Lees verder
Advanced European Law IER4006Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Arbeidsrecht PUB4014Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
European Environmental Law LAW4042Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
European Property Law PRI4005Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Overheid in Opdrachten I PUB4025Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Public International Law IER4021Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Arbeidsrecht PUB4015Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Strafprocesrecht CRI4002Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Bewijs in Strafzaken CRI4003Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
European Fundamental Rights Law IER4016Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Intellectual Property Law IER4033Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
International Human Rights Law IER4012Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
International Humanitarian Law IER4022Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
International Trade Law IER4002Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Law and Economics LAW4006Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Sociale Zekerheid PUB4018Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Sociale Zekerheid PUB4001Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Advocaat en Ethos MET4013Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Corporate Social Responsibility LAW4037Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Criminalistics and Forensic DNA CRI4026Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Gezondheidsrecht LAW4001Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Human Rights of Women IER4019Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Medische Aansprakelijkheid PUB4024Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Overheid in Opdrachten II PUB4026Lees verder
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdediging in Strafzaken CRI4009Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Forensische Accountancy CRI4013Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
Geschillen in de Onderneming PUB4019Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
International Criminal Law CRI4023Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
Law of the Sea IER4024Lees verder
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
OM en Rechtshandhaving LAW4041Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0
EN
1 2 3 4 5 6
6.0
 
1 2 3 4 5 6
6.0
Verdieping Gezondheidsrecht LAW4002Lees verder
NL
1 2 3 4 5 6
6.0