Dier Experimenten Commissie

Met ingang van 18-12-2014 is de Wet op de Dierproeven (WOD) veranderd. Hiermee is ook de rol van de DEC veranderd. De DEC toetst nu niet alleen ethisch, maar ook wetenschappelijk en geeft hierover advies aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor informatie over het aanvragen van een projectvergunning kunt u terecht op de website van de CCD  . De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen. 

Jaarverslagen

Aanvraagprocedure projectvergunning

De aanvraagprocedure verloopt doorgaans als volgt: 

 1. Projectvoorstel indienen bij het Instituut voor Dierenwelzijn (IvD).
  IvD-secretariaat-cpv (CPV) - ivd-secretariaat-cpv[at]maastrichtuniversity[dot]nl
 2. IvD stuurt het projectvoorstel naar de DEC-UM voor de ethische en wetenschappelijke toets.
 3. DEC-UM stuurt projectvoorstel met advies naar de Vergunninghouder van de Universiteit Maastricht.
 4. Vergunninghouder stuurt het Projectvoorstel met het advies van de DEC-UM en de niet-technische samenvatting (NTS) naar de CCD.
 5. Wanneer de CCD de vergunning heeft verstrekt aan de Vergunninghouder van de Universiteit Maastricht, zal de verantwoordelijke onderzoeker hiervan in kennis worden gesteld.

Samenstelling

De DEC-UM bestaat uit 7 leden, waarvan 4 leden (inclusief de Voorzitter) extern zijn en 3 leden intern. Met ingang van de nieuwe wetgeving dienen de leden een bepaalde expertise te hebben.

Expertise:

 • De wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden;
 • Het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten;
 • De proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de diergeneeskundige praktijk met betrekking tot wilde dieren;
 • Het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt;
 • Ethiek;
 • Proefdieren en hun bescherming.