Aankomende studenten

Ben je momenteel bezig om je aan te melden voor een van onze opleidingen? Bekijk dan deze pagina (Engelstalig), waarop we hulpmiddelen hebben verzameld om je te helpen bij je aanmelding en de voorbereiding op je studie. Je kan er ook manieren vinden om virtueel in contact te komen.

Ga snel naar:

Meer informatie
  Op deze pagina vind je alle corona-gerelateerde informatie.

Algemene vragen over aanmelden

Ik kan een voor mijn aanmelding verplichte toets (IELTS/TOEFL, GRE, GMAT, Boswell Beta/CCVX etc.) niet maken vanwege COVID-19 maatregelen, omdat de toets is afgelast of verplaatst. Wat moet ik doen? 
Een van de opties is het maken van de TOEFL iBT Special Home Edition Test. Deze test is wat betreft inhoud, vorm en schermervaring hetzelfde als een TOEFL iBT-test die wordt afgenomen in een testcentrum. Deze test maak je thuis op je eigen computer, terwijl een menselijke surveillant online toezicht houdt. 

ETS biedt tijdelijk een GRE General Test at home-optie aan. De test is qua inhoud, indeling en ervaring  identiek aan de GRE General Test die in een testcentrum is afgelegd. Deze test maak je thuis op je eigen computer, terwijl een menselijke surveillant online toezicht houdt. 

We verzoeken je vriendelijk om intussen de huidige aanmeldprocedure te blijven volgen en je aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Bekijk ook of het testcentrum de toets misschien online aanbiedt, wat sommige testcentra inmiddels al doen of van plan zijn. Let op: voor sommige bacheloropleidingen krijg je meer tijd om je aanmelding te voltooien. Bekijk de individuele websites van de bacheloropleidingen voor de laatste stand van zaken.

Ik wil me inschrijven, maar vanwege COVID-19-pandemie kan ik de benodigde documenten niet aanleveren. Wat moet ik doen? 
Neem contact op met het UM Admissions Office. Zij zullen je advies geven over hoe je je aanmelding kan voortzetten.

Hoe kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma inleveren, zoals gevraagd wordt in mijn toelatingsbrief?
Je kunt een afspraak maken om de gewaarmerkte kopie in te leveren. Ook kun je de gewaarmerkte kopie van je diploma per post naar ons sturen. Meer informatie over het waarmerken van documenten en ons postadres vind je hier.

Ik heb onlangs een gecertificeerde kopie van mijn diploma per post naar jullie opgestuurd of ik ben van plan dit te doen. Wat gebeurt hiermee?
Deze kopie zal door het Admission Office in behandeling worden genomen, maar de verwerking kan meer tijd in beslag nemen vanwege de COVID-19- situatie. Als het document niet geldig is of niet voldoet aan de eisen, dan wordt dit per e-mail aan je gecommuniceerd met de bijbehorende reden.

Ik heb een beurs aangevraagd. Wanneer krijg ik de uitslag?
De uitslagen van aanvragen voor onze beurzen worden gecommuniceerd op het tijdstip dat al eerder aangekondigd was. Er verandert hierin dus niets. Kijk voor het juiste tijdstip bij ‘Selection procedure’ op de website van jouw beurs. Heb je nog vragen? Stuur ons een email.

Vragen over compensatieregelingen

Waar vind ik meer informatie over compensatieregelingen voor studenten (zachte knip, verlaging collegegeld,versoepeling BSA-norm, coulanceregeling of Force majeure Erasmus+ programma)
Universiteit Maastricht biedt een aantal compensatieregelingen om studenten tegemoet te komen die door COVID-19 vertraging hebben opgelopen bij het afstuderen, financiële problemen ondervinden of hun uitwisseling vroegtijdig moesten onderbreken. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden ook een aantal regelingen.

  Hier vind je een overzicht van deze regelingen en links naar achterliggende informatie.

Vragen over het vinden van een studentenkamer

Hoe kan ik een kamer vinden als ik niet naar Maastricht kan komen voor een bezichtiging?
De meeste verhuurders van woonruimte voor studenten bieden hun kamers aan via Maastricht Housing of andere websites zoals Pararius of Kamernet. Ook via Facebook worden kamers aangeboden, bijvoorbeeld via deze groep

Voor de meeste verhuurders geldt dat zij hun (online) informatie prima op orde hebben en dat het aanbod ook zonder bezichtiging ter plaatse beoordeeld kan worden. Indien de verhuurder een verzoek tot bezichtiging afwijst in verband met mogelijk besmettingsgevaar, vraag dan of de verhuurder een videopresentatie van de woonruimte heeft of dat een video-afspraak (via bijvoorbeeld Skype of Zoom) in de woonruimte mogelijk is. Overigens organiseren sommige verhuurders nog steeds één-op-één bezichtigingen met studenten.

Wat als ik nu een huurcontract afsluit en ik kan niet komen bijvoorbeeld door reisbeperkingen i.v.m. COVID-19 of omdat ik niet tijdig over de vereiste documenten voor inschrijving voor mijn studie kan beschikken?
Met het afsluiten van een huurovereenkomst ga je een juridisch contract aan met de verhuurder met allerlei rechten en plichten. Zorg er daarom voor dat de verhuurder duidelijkheid geeft over de annuleringsvoorwaarden en het moment tot wanneer (kosteloos) annuleren mogelijk is. Zorg ervoor dat dit goed schriftelijk wordt vastgelegd in je contract of op een andere manier ( bijvoorbeeld in een e-mail of brief van de verhuurder). Dit voorkomt gedoe achteraf en geeft je de geruststelling dat als je om welke reden dan ook niet naar Maastricht kunt komen, de huurovereenkomst opgezegd kan worden. Is dit niet goed vastgelegd, dan loop je het risico dat de verhuurder eist dat je het contract nakomt en alle huur betaalt, ook als je niet naar Maastricht kunt komen. Of, en onder welke voorwaarden, een verhuurder wil meewerken aan het vastleggen van annuleringsvoorwaarden, is een afspraak tussen jou en de verhuurder. De ervaring leert dat verhuurders hier heel verschillend mee omgaan. Daarom des te belangrijker dat je hier voldoende aandacht aan geeft.

Voor meer vragen over rechten en plichten van huurders en verhuurders en over de inhoud van huurovereenkomsten, kun je je wenden tot Huurteam Zuid-Limburg. Ook wanneer je na het sluiten van het contract nog vragen hebt, kun jij je tot deze helpdesk wenden voor advies of juridische ondersteuning.

Waar kan ik meer informatie vinden over hoe ik het beste mijn zoektocht naar woonruimte kan aanpakken?
Je kunt je zoektocht het beste starten via het platform met de grootste aanbod aan woonruimtes: www.maastrichthousing.nl. Voor een eenmalige bijdrage van €35,- heb je toegang tot het hele aanbod van woningcorporaties, meer dan 85% van het aanbod van particulieren en alle 930 gemeubileerde kamers van Maastricht University Guesthouse. Op de MyMaastricht website vind je informatie over het zoeken en vinden van woonruimte. Je vindt hier ook informatie over rechten en plichten, kosten en meer.

Als ik vragen heb over het vinden van geschikte huisvesting die online niet worden beantwoord, waar kan ik dan om hulp vragen?
Je kunt met vragen altijd contact opnemen met de helpdesk van Maastricht Housing. Ze zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 043 3885300 of email.

De medewerkers van de helpdesk helpen je graag bij je zoektocht naar een leuke plek in Maastricht.