Green light for LIME 2.0 care innovation programme

The Province of Limburg has awarded a second tranche of subsidy of 2,040,000 euros to the 'Kennis-As' project LIME (LImburg MEet). LIME has proven itself in recent years as an accessible and interdisciplinary knowledge center and innovation platform for healthcare. LIME 2.0 will focus on the more meaningful, smarter and more efficient use of measurement and data to improve the health of Limburgers and the quality of care in Limburg. The new subsidy marks the start of the next phase.
Please read the press release of Zuyd Hogeschool (in Dutch) below.

Meten in de zorg hoog op nationale agenda

Er wordt veel zorg geleverd in Limburg. In vergelijking met de rest van Nederland heeft met name Zuid-Limburg een opvallende achterstand in gezondheid en maatschappelijke participatie. Het vitaal maken en houden van de Limburgse bevolking in combinatie met het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, vraagt om een transitie in het zorgstelsel en van partijen die hierbij betrokken zijn. Nauwkeurige meetgegevens en data spelen hierin een belangrijke rol omdat deze aan de basis liggen van diagnoses en behandelkeuzes. Meten en analyseren is echter tijdrovend. Slimmer en effectiever meten is daarom een absolute noodzaak, zeker in het licht van de vergrijzing en de stijgende zorgvraag in combinatie met de arbeidskrapte in de gezondheidszorg. Niet voor niets staat het belang van meten in de zorg hoog op de nationale strategische agenda. LIME, dat in 2016 gestart is vanuit de behoefte aan nauwkeurige meetgegevens, is een innovatieprogramma om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Het is een initiatief van Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool (penvoerder) en Universiteit Maastricht.

Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Het is goed om te zien dat LIME de afgelopen jaren betrokken is geweest bij vele concrete zorginnovaties in Limburg. Het programma heeft zijn toegevoegde waarde als verbinder van kennis, innovatie en sociaaleconomische ontwikkeling bewezen. Met LIME 2.0 kan de volgende stap naar betere data met meer impact voor de inwoners, zorgprofessionals en bedrijven van Limburg worden gezet.”

“Aandacht voor gezondheid is belangrijker dan ooit. Met de volgende fase van dit zorgprogramma zetten we samen met regionale partners weer een belangrijke stap om de Limburgers gezonder te maken. Slimme innovaties helpen ons daarbij. Vooral die op het gebied van preventie. We zeggen vaak: ‘Meten is weten”, en dat is ook zo op het gebied van de zorg. Het gaat er bijvoorbeeld om dat straks diagnoses sneller en gemakkelijker kunnen worden gesteld en dat de beste behandelkeuze kan worden gemaakt. Juist kwetsbare mensen kunnen profijt hebben van dit programma. Daarom draagt de Provincie hier zo ruimhartig aan bij”, aldus gedeputeerden Stephan Satijn (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs) en Madeleine van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving, Cultuur en Sport).

Nick Bos, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht: “LIME staat niet voor niets voor Limburg Meet. In LIME komen twee werelden samen: innovatie, high-tech en relatief jonge wetenschappen als kunstmatige intelligentie worden ingezet voor een aloude levensbehoefte: de gezondheid van Limburgers en vele anderen. Met LIME 2.0 kunnen we een vervolg geven aan behaalde resultaten. Bedrijven, onderwijs- en onderzoekswereld, zorginstellingen en overheid gaan samen verder: ook dat is Limburg Meet.”

Betere data en sterker netwerk

Transparante kwalitatieve en kwantitatieve informatie over gezondheid en de resultaten van interventies zijn daarbij onontbeerlijk bij de transitie van ons zorgstelsel. LIME 1.0 heeft daaraan bijgedragen, onder meer door samen met partners de keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker te ontwikkelen. Bovendien was LIME verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Personal Health Train, het slimmer meten van cliëntervaringen in de gehandicaptenzorg, de doorontwikkeling van de app PsyMate, de ontwikkeling van een betrouwbaar meetinstrument voor urineweginfecties en tal van andere innovaties. LIME 1.0 heeft bovendien geresulteerd in een sterk netwerk van bedrijven en kennis- en zorginstellingen die samenwerken aan innovaties in de zorg.

LIME 2.0: Meten – data – impact

Met de tweede Kennis-As subsidie gaat LIME een volgende fase in. LIME 2.0 bouwt verder op de inzichten en het netwerk van LIME 1.0. Speerpunten zijn preventie, het bieden van gepersonaliseerde zorg op het juiste moment en op de juiste plaats, en het voorkomen of beperken van ziekte en zorg bij kwetsbare groepen. De werkwijze van LIME 2.0 is kort samen te vatten als: meten – data – impact. Alles met het doel de zorg voor en gezondheid van de patiënt te verbeteren en de zorgkosten te verlagen. Voorbeelden van projecten met economische en maatschappelijke impact waaraan LIME 2.0 werkt, zijn:

  • het met behulp van kunstmatige intelligentie beter voorspellen en mogelijk voorkomen van hartaandoeningen;
  • de ontwikkeling van een preventieve verzuimstrategie voor het Limburgse MKB (de Balansmeter);
  • gepersonaliseerde en toegankelijke leefstijlondersteuning aan mensen met overgewicht (Beter op gewicht);
  • ontwikkelen van een aanpak voor de eerstelijnszorg om prostaatkanker vroegtijdig te ontdekken met behulp van e-Health.

Smart Health Innovation Center

Naast deze projecten heeft LIME 2.0 het Smart Health Innovation Center (SHIC) op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen ontwikkeld. Het SHIC heeft verschillende functies. Zo fungeert het als loket en ontmoetingsplek voor bedrijven, zorgprofessionals, burgers en partners om praktijkgericht onderzoek te verrichten. Daarnaast is het een broedplaats om kennis en expertise van verschillende partijen samen te brengen en verder te ontwikkelen. En bovendien is het SHIC een testcentrum, bedoeld om de kwaliteit en duurzaamheid van de zorginnovaties te meten en de implementatie ervan samen met het werkveld op te zetten.

Ga voor meer informatie over LIME naar www.limeconnect.nl.