Expert: Jules Harings Universitair Hoofddocent en groepshoofd AMIBM

Jules Harings vond na zijn promotie een goede baan in de industrie. Toch aarzelde hij geen moment toen hij zo’n acht jaar geleden werd gevraagd om mee te werken aan het opstarten van ’natural science’ activiteiten aan de Universiteit Maastricht.

Met name op het gebied van (macro)moleculaire fysica en hernieuwbare materialen heeft hij invulling gegeven aan onderwijsen onderzoeksprogramma’s van wat nu de nieuwe, ambitieuze en veelbelovende faculteit Science and Engineering is. In 2020 werd Jules groepshoofd bij onderzoeksinstituut AMIBM, het op Brightlands Chemelot Campus gevestigde Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials.

“Wat ik enorm waardeer in Maastricht, en zeker binnen de faculteit Science and Engineering, is dat bij al die nieuwe onderwijsactiviteiten continu het grensvlak van de disciplines wordt opgezocht”

Lees het hele artikel