M4i and Sacromenteam Maastricht UMC+

Direct detection of sarcomen during an operation with an i-knife

(in Dutch) 

Sarcomen zijn een diverse groep zeldzame kwaadaardige tumoren die overal in het lichaam kunnen ontstaan. Bij de behandeling is chirurgisch verwijderen van de tumor met schone snijranden zeer belangrijk. Niet schone snijranden vergroten namelijk de kans dat de tumor terugkeert en uitzaait en kunnen een heroperatie noodzakelijk maken. Tijdens de operatie is het voor de chirurg niet altijd gemakkelijk om met het blote oog tumorweefsel van normaal weefsel te onderscheiden. Het al dan niet vrij zijn van de snijranden wordt bepaald door de patholoog die het verwijderde weefsel onderzoekt onder de microscoop. Omdat het weefsel allerlei bewerkingen en testen dient te ondergaan alvorens de snijranden onderzocht kunnen worden, duurt het meestal een week alvorens dit resultaat bekend is. 

Meer information about the MUMC+ Team Sacromen (in Dutch)