Course

Het ambtenarenrecht in 2018

Jaarlijks verzorgen we een actualiteitenmiddag waarin  de voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in het ambtenarenrecht worden besproken. Ingegaan wordt op de ontwikkelingen in de rechtspraak, het arbeidsvoorwaarden/cao-overleg en de wetgeving.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • stand van zaken over de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
  • de belangrijkste inhoud van de uitvoeringswetgeving, die leidt tot aanpassing van ongeveer 100 wetten
  • de stand van zaken met betrekking  tot de cao’s die gaan gelden na invoering van de WNRA
  • hoe gaan de geschillenregelingen er uitzien die van toepassing zijn na invoering WNRA bij geschillen tussen overheids-werkgever en ambtenaar? 
  • wetsontwerp over ambtelijke status  en mogelijke nieuwe ontwikkelingen op dit vlak voortvloeiend uit regeerakkoord 
    
 • Overzicht van belangrijkste rechtspraak in 2018  over: 
  • aanstelling (tijdelijke en vaste aanstellingen) 
  • ontslagrecht, waaronder disciplinair ontslag 
  • reorganisatie, rechtspositioneel en medezeggenschap - ziekte en reïntegratie 
  • disciplinaire maatregelen
  • wet normering topinkomens
  • bestuursrecht

Docenten

 • Mr.dr. L.C.J. Sprengers, advocaat te Utrecht, tevens verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Mr.drs. M.L.M. van de Laar, advocaat bij CAPRA advocaten te Maastricht

Doelgroep

Arbeidsjuristen zoals advocaten, P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners en rechters.

Praktische informatie

Deze cursus zal op maandag 3 december 2018 van 12.45 – 17.15 uur in hotel l’Empereur (tov NS-station) te Maastricht worden gehouden. De kosten bedragen €425 (incl. cursusmateriaal). In combinatie met de cursus Jaaroverzicht Arbeidsrecht 2018 bedragen de cursuskosten €750.
 

Studiepunten

po4

Permanente opleiding: 4 PO-NOvA studiepunten.