Deelname wetenschappelijk onderzoek (in Dutch)

Aan de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Voor die onderzoeken zijn wij op zoek naar mensen die in een database opgenomen willen worden zodat onderzoekers hen kunnen benaderen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Mocht u belangstelling hebben en wilt u graag benaderd worden voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u zich hiervoor opgeven door te mailen naar ppdb-fpn[at]maastrichtuniversity[dot]nl. Wij sturen u dan een aanmeldingsformulier. Nadat u dit heeft ingevuld, worden de gegevens uit het aanmeldingsformulier in een speciaal hiervoor beveiligd computersysteem, de proefpersonendatabase, opgeslagen.

Deelname aan onderzoek

Binnen FPN is er een diversiteit aan soorten onderzoeken. Zo kan het zijn dat u vragenlijsten thuis invult of dat deze op de Universiteit worden afgenomen. U kunt gevraagd worden langs te komen voor persoonlijke interviews. Zelfs fMRI scans (hersenscans) of fysiologische onderzoeken naar bloeddruk of hartslag behoren tot de mogelijkheden. Dit kan eenmalig zijn, maar ook voor een bepaalde periode meerdere keren. Dit hangt af van het onderzoek.

Wanneer u wordt benaderd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek door de onderzoeker dan bent u dit, zonder opgaaf van reden, niet verplicht. U verleent uw medewerking altijd op vrijwillige basis. U kunt besluiten op elk gewenst moment uw deelname aan het onderzoek stoppen.

 

Vergoeding

Afhankelijk van het onderzoek kunnen onkosten vergoed worden, bijvoorbeeld in de vorm van VVV-waardebonnen of een reiskostenvergoeding.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle persoonsgegevens vermeld in het aanmeldingsformulier worden vertrouwelijk behandeld. Deze worden pas beschikbaar gesteld aan de aanvrager (de onderzoeker) zodra deze aan de eisen heeft voldaan van de ethische commissie (ERCPN). De aanvrager wordt hiermee verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Gegevens die bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek over u verzameld zijn worden vertrouwelijk verwerkt en bewaard op de Universiteit Maastricht. Dat wil zeggen dat deze gegevens uitsluitend bekend zijn bij de verantwoordelijke onderzoeker en niet in handen komen van derden.

U heeft toestemming gegeven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Een keer per jaar zullen we u per e-mail benaderen. In deze jaarlijkse correspondentie vragen we of u nog steeds beschikbaar bent voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Via dit bericht mag u aangeven dat u niet meer beschikbaar bent, of dat u voor een bepaalde periode niet beschikbaar wilt zijn. Daarnaast vragen we u de korte vragenlijst waarin uw persoonsgegevens vermeld staan te controleren. Hierin kunt u uw persoonsgegevens, zo nodig, wijzigen.

Afmelden

Wilt u niet meer deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment aan ons kenbaar maken, zonder opgaaf van reden. Vanaf dat moment wordt u niet meer meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Tevens worden uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd.

Is het onderzoek onafhankelijk?
Om onderzoek te kunnen uitvoeren is geld nodig en vaak is de faculteit afhankelijk van subsidies afkomstig van de overheid, de zorgverzekeraar, de beroepsgroepen, de zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij hebben echter geen invloed op de manier waarop onderzoek verricht wordt en de resultaten hiervan. Op deze wijze kan er onafhankelijk onderzoek worden gedaan. Daarnaast is er een ethische toetsing. Elk onderzoek wordt vooraf getoetst door een speciale onafhankelijke commissie en tevens bewaken zij de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Wat moet ik doen als ik niet meer beschikbaar wil zijn voor wetenschappelijk onderzoek?
Mocht u besluiten niet meer te willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het Research Support Department (RSD). U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. Vanaf dat moment wordt u niet meer meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Uw persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd. Hier is het RSD verantwoordelijk voor.

Wat moet ik doen als ik niet meer wil deelnemen aan een lopend onderzoek?
Mocht u ook niet meer beschikbaar willen zijn voor een onderzoek waar u mogelijk op dat moment aan deelneemt, dan neemt u contact op met de betreffende onderzoeker. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het verwijderen van uw persoonsgegevens uit dit onderzoek zodat u ook niet meer benaderd gaat worden.

Ik wil voorlopig niet benaderd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe geef ik dit aan?
Mocht u besluiten tijdelijk niet benaderd te willen worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het RSD. U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. In deze periode wordt u niet meegenomen in de jaarlijkse correspondentie en de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Zodra deze periode verstreken is, wordt u weer door het RSD benaderd en gevraagd of u weer beschikbaar bent.

Mocht u besluiten tijdelijk niet benaderd te willen worden voor onbepaalde tijd, dan hoeft u niet te wachten op de jaarlijkse correspondentie van het RSD. U kunt dit op elk moment aan het RSD kenbaar maken zonder opgaaf van reden. In dit geval wordt u wel meegenomen in de jaarlijkse correspondentie maar niet in de selectieprocedure. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail of brief. Pas als u aangeeft weer beschikbaar te willen zijn voor wetenschappelijk onderzoek wordt u weer meegenomen in de selectieprocedure.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik niet meer bereikbaar ben?
Mocht u niet meer bereikbaar zijn voor de jaarlijkse correspondentie, dat wil zeggen dat toegestuurde brieven of e-mailberichten onbestelbaar zijn, dan wordt zowel de jaarlijkse correspondentie als de selectieprocedure stopgezet. Uw persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd.