Universiteit Maastricht

Het Maastrichts Forensisch Instituut

The Maastricht Forensic Institute (TMFI)


The Maastricht Forensic Institute (TMFI) verenigt alle wetenschappers die binnen de Universiteit Maastricht actief zijn op het gebied van forensisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en zaaksonderzoek. Het Maastrichts Forensisch Instituut biedt een forum voor al het forensisch onderwijs en onderzoek, stimuleert gemeenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprojecten en ziet toe op de kwaliteit van het forensisch zaaksonderzoek.


TMFI zoekt naar wegen om de unieke combinatie van gedragswetenschappelijke, rechtspsychologische en natuurwetenschappelijk georiënteerde expertise verder te ontwikkelen en inzetbaar te maken in de praktijk van de opsporing, vervolging en strafrechtspleging.


Lees meer >>