Universiteit Maastricht

School of Business and Economics

Geert Hofstede Fund

Please find English version below


Geert Hofstede

“Alle werkelijk goede ideeën in de wetenschap, politiek en management zijn van het ene naar het andere gereisd, verrijkt door buitenlandse invloeden”[1]


Gedurende zijn gehele indrukwekkende carrière heeft Geert Hofstede zich in zijn onderzoek gericht op de invloed van culturele verschillen op de processen in een organisatie. Hofstede is een internationaal erkend expert op het gebied van nationaal - en organisatorisch cultuur onderzoek, en is Professor Emeritus in  Organizational Anthropology en International Management aan de  Maastricht University School of Business and Economics.


Het Geert Hofstede Fonds is opgericht om mensen van verschillende culturen samen te brengen en zo een beter onderlinge verstandhouding tot stand te brengen, en om duidelijk te maken hoe culturele verschillen ons maken tot wie we zijn. Daarnaast zal het Fonds gebruikt worden om onderzoek te sponsoren naar hoe organisaties culturele verschillen voor eigen gewin kunnen inzetten. De activiteiten die in het kader van het fonds ontplooid worden hebben tot doel een netwerk te smeden van toegewijde mensen die geloven in het idee van een verantwoordelijk internationaal staatsburgerschap. Het fonds geeft beurzen uit aan studenten (bachelor, master en PhD) die in Maastricht economie en bedrijfskunde in een internationale en multiculturele omgeving willen studeren. Ook sponsort het fonds een permanente leerstoel gewijd aan het onderzoek naar de invloed van culturele verschillen op de economische ontwikkeling en handelspraktijken binnen en tussen verschillende landen. Daarnaast organiseert het fonds activiteiten voor studenten en alumni van de Maastricht University School of Business and Economics om zo de waardering voor multiculturele interactie te bevorderen.


Het Geert Hofstede Fonds zal op 2 oktober 2010 formeel worden geïntroduceerd tijdens de reünie van School verlaters jaargangen 1984/1985/1986.

“All great ideas in science, politics and management have travelled from one country to another, and been enriched by foreign influences.” [1]


Throughout his distinguished career, Geert Hofstede’s research has focused on studying the impact of cultural differences on organizational processes. He is an internationally recognized expert in the field of national and organizational culture research and theory and Professor Emeritus of Organizational Anthropology and International Management at Maastricht University School of Business and Economics.


The Geert Hofstede Fund was created to bring people from different cultures together to develop a deeper understanding of each other and how culture influences who we are, as well as to support research dedicated to exploring how organizations can use cultural differences to create value. The fund’s activities are designed to build a network of people who are committed to responsible international citizenship.


The fund offers grants for students (bachelor, master, PhD) to study economics and business in Maastricht in an international, multicultural environment. The fund also sponsors an endowed chair dedicated to researching the impact of cultural differences on the level of economic development and business practices in and among different countries. Additionally, the fund organizes activities for students and alumni of the Maastricht University School of Business and Economics to encourage the appreciation of multicultural interaction. 


The Geert Hofstede Fund will be formally introduced during the School’s 1984/1985/1986 Reunion on October 2, 2010.


1 Cultural constraints in management theories

Geert Hofstede, Maastricht University, the Netherlands

Academy of Management Executive, 1993, 7(1): 81-94.