Universiteit Maastricht

Studenten Service Centrum

Voorbeeld beroepschrift


Beroepschrift/bezwaarschrift

Aan:
Universiteit Maastricht, SSC
T.a.v. Complaints Service Point
Postbus 616
6200 MD Maastricht


Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
ID-nummer:
Telefoonnummer:


Hierbij teken ik beroep/bezwaar aan tegen de hierbij gevoegde beslissing d.d. ..-..-20.., genomen door (instantie/orgaan die de bestreden beslissing heeft genomen).


In deze beschikking wordt te kennen gegeven dat .....................................


Hiermee ben ik het niet eens omdat ............................................


Ik verzoek u te beslissen dat .................................................


Datum ..-..-20..


Handtekening .....................................


Aantal bijlagen .......